نانو

توليد موثر تر آب با فناوري نانو

1395/12/01

476 بازدید

توسط مدیر

نانو فیلتر برای تصفیه آب

1395/12/01

827 بازدید

توسط مدیر

نانو بحران آب را حل مي‌کند

1395/12/01

677 بازدید

توسط مدیر

تصفیه پسابهاي پتروشیمی با نانو ذرات

1395/12/01

604 بازدید

توسط مدیر

تصفیه آب آشامیدنی ‏با نانو قرص ها

1395/12/01

1080 بازدید

توسط مدیر

استفاده از لوح فشرده براي تصفيه آب

1395/12/01

629 بازدید

توسط مدیر

جمع آوري نفت از آب

1395/12/01

508 بازدید

توسط مدیر

جداسازی نفت و آب با کمک فناوری‌نانو

1395/12/01

652 بازدید

توسط مدیر

با پنج لیتر آب، 10 دقیقه دوش بگیرید!

1395/12/01

677 بازدید

توسط مدیر

تصفیه آب با چای کیسه ای، نقره و نانو!

1395/12/01

670 بازدید

توسط مدیر

ما را دنبال کنید