نانو

تولید نانو غشایی برای نمک زدایی

1395/12/01

620 بازدید

توسط مدیر

توليد موثر تر آب با فناوري نانو

1395/12/01

384 بازدید

توسط مدیر

نانو فیلتر برای تصفیه آب

1395/12/01

740 بازدید

توسط مدیر

نانو بحران آب را حل مي‌کند

1395/12/01

527 بازدید

توسط مدیر

تصفیه پسابهاي پتروشیمی با نانو ذرات

1395/12/01

498 بازدید

توسط مدیر

تصفیه آب آشامیدنی ‏با نانو قرص ها

1395/12/01

979 بازدید

توسط مدیر

استفاده از لوح فشرده براي تصفيه آب

1395/12/01

538 بازدید

توسط مدیر

جمع آوري نفت از آب

1395/12/01

405 بازدید

توسط مدیر

جداسازی نفت و آب با کمک فناوری‌نانو

1395/12/01

530 بازدید

توسط مدیر

ما را دنبال کنید