نانو

بحران كم آبی و تاثیر آن در جهان

1395/12/01

478 بازدید

توسط مدیر

تولید نانو غشایی برای نمک زدایی

1395/12/01

653 بازدید

توسط مدیر

توليد موثر تر آب با فناوري نانو

1395/12/01

417 بازدید

توسط مدیر

نانو فیلتر برای تصفیه آب

1395/12/01

771 بازدید

توسط مدیر

نانو بحران آب را حل مي‌کند

1395/12/01

576 بازدید

توسط مدیر

تصفیه پسابهاي پتروشیمی با نانو ذرات

1395/12/01

532 بازدید

توسط مدیر

تصفیه آب آشامیدنی ‏با نانو قرص ها

1395/12/01

1013 بازدید

توسط مدیر

ما را دنبال کنید