نانو محک بهبود
 فراخوان اولين اجلاس «هم‌انديشی با متخصصان علوم آب و محيط‌زيست»

فراخوان اولين اجلاس «هم‌انديشی با متخصصان علوم آب و محيط‌زيست»

    وضعيت مديريت منابع آب و محيط‌زيست کشور به‌ گونه‌ای است که ضرورت دارد همه متخصصان – بالاخص جامعه دانشگاهی کشور – براي بررسی، ارائه راهکارها و اجرای آن‌ها به منظور تعديل مشکلات و گشودن چشم‌انداز روشنی براي آينده مشارکت کنند. اين مهم با توجه به ضرورت «تغيير رويکرد» در مديريت منابع آب، اهميتي دوچندان مي‌يابد.
    وزارت نيرو در نظر دارد با هدف پي‌ريزی زمينه‌های تعامل مؤثر و مستمر وزارت نيرو و مديريت بخش آب کشور با متخصصان اين حوزه، اولين اجلاس «هم‌انديشی با متخصصان علوم آب و محيط‌زيست» را برگزار نمايد.


 
اهداف برگزاری اجلاس

-         ایجاد پشتوانه فکری و علمی برای صنعت آب کشور در هر دو بخش آب و محيط‌زيست.
-         بيان ديدگاه‌های وزير نيرو براي دوران جديد حکمرانی و مديريت منابع آب کشور.
-         بيان ديدگاه‌ها، ايده‌ها و طرح‌های دانشگاهيان و متخصصان آب و محيط‌زيست کشور برای تحقق حکمرانی خوب منابع آب، و موفقيت در مديريت توأمان عرضه و تقاضای آب.
-         کمک به تشکيل شبکه‌ای از متخصصان آب و محيط‌زيست که به طرق مختلف و در زمينه‌های گوناگون، پشتوانه فکری و اجتماعی مديريت منابع آب کشور باشند.
-         توسعه همکاري‌های اجرايی ميان متخصصان آب و محيط‌زيست کشور و وزارت نيرو.
-         ايجاد سرمايه اجتماعی در ميان اساتيد، فارغ‌التحصيلان و دانشجويان باانگيزه و دغدغه‌مند کشور در حوزه آب و محيط‌زيست و  زمينه‌سازی برای ايجاد تغييرات در رويکردها و جهت‌های اجرايی مديريت منابع آب و محيط‌زيست کشور.

 

 
محورهای تخصصی
    محورهای تخصصی این اجلاس در چهار بسته موضوعی به شرح زیر دسته ­بندی شده ­اند:
 
بسته موضوعی اول: ارزیابی منابع آب کشور
1-1.    توسعه و ارتقاء شبکه پایش کمی و کیفی منابع و مصارف آب کشور
1-2.    تهیه و تدوین گزارش ملی آب شامل آسیب شناسی وضعیت فعلی، چشم انداز آینده و راهکارهای تعدیل مشکلات و حرکت های اصلاحی
1-3.    ساز و کار تدوین و تصویب سند جامع آب کشور با مشارکت همه ذینفعان
1-4.    استقرار نظام حسابداری ملی آب
1-5.    تحلیل عملکرد و کارکرد نظام آموزش عالی و پژوهش کشور از منظر ظرفیت ­سازی برای ارزیابی منابع آب کشور (فناوری، منابع انسانی و ابزارهای پژوهش و مطالعه)

بسته موضوعی دوم: مدیریت یکپارچه و جامع­ نگر
2-1.    مدیریت توأمان عرضه و تقاضا
2-2.    احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی
2-3.    مشارکت‌های اجتماعی در مدیریت منابع آب
2-4.    دهه همکاری ملی برای آب: الزامات، فرآیندها و راه­کارها
2-5.    پیوندهای آب، غذا، انرژی، محیط زیست و اقلیم
2-6.    دیپلماسی آب
2-7.    تحلیل عملکرد و کارکرد نظام آموزش عالی و پژوهش کشور از منظر ظرفیت ­سازی برای مدیریت یکپارچه منابع آب (فناوری، منابع انسانی و ابزارهای پژوهش و مطالعه)
 
بسته موضوعی سوم: اقتصاد و حقوق آب
3-1.    نظام قیمت گذاری و تعرفه­ های خدمات آب و فاضلاب
3-2.    مشارکت بخش غیردولتی در توسعه و مدیریت بهره برداری از منابع آب
3-3.    ساز و کارهای جلب سرمایه خارجی
3-4.    قوانین و مقررات بخش آب (ضرورت به روز رسانی و اصلاح)
3-5.    تحلیل عملکرد و کارکرد نظام آموزش عالی و پژوهش کشور از منظر ظرفیت­ سازی در حوزه­ های اقتصاد و حقوق آب (فناوری، منابع انسانی و ابزارهای پژوهش و مطالعه)
 
بسته موضوعی چهارم: جهت گیری­ های توسعه بهره برداری از منابع آب متناسب با توان اکولوژیک سرزمین
4-1.    آب و آمایش سرزمین  
4-2.    بازنگری در روندهای مطالعه، طراحی و تصویب طرح­ های توسعه از جمله سدها و سامانه ­های انتقال آب بین حوض ه­ا
4-3.    توسعه بهره برداری از منابع آب نامتعارف و بازچرخانی آب
4-4.    تحلیل عملکرد و کارکرد نظام آموزش عالی و پژوهش کشور از منظر ظرفیت­ سازی برای توسعه بهره برداری از منابع آب (فناوری، منابع انسانی و ابزارهای پژوهش و مطالعه)
 

شیوه مشارکت

    وزارت نيرو از همه متخصصان علوم آب و محیط زیست  دعوت مي‌کند ديدگاه‌های خود درباره سياست‌های آب کشور، انتقادها و راهکارهای اجرايی کردن برنامه وزير نيرو و پيشنهادات خود را در قالب محورهای فوق در مقالات خلاصه ­ای از جنس "متن سیاستی" (Policy Text) با حجم 1500 تا 2500 کلمه را حداکثر تا تاریخ 25 بهمن به دبيرخانه اجلاس ارسال نمايند. دبيرخانه اجلاس بعد از دريافت مقالات ارسالی، مقالات را بررسی و در خصوص تشکيل پنل‌های اجلاس و اطلاع‌رسانی به نويسندگان مقالات اقدام خواهد کرد.
    لازم به ذکر است که کلمه Policy در اینجا به مفهوم سیاست عمومی شامل مجموعه­ ای از تصمیمات مرتبط است که گروه ­ها یا بازیگران سیاسی با هدف دستیابی به اهداف خاص یا به دست آوردن ابزار مناسب براي دستیابی به آن اهداف اتخاذ می­کنند. بنابراین سیاست عمومی ناظر بر فعالیت ­های حکومتی و دولتی است که به وسیلۀ آن­ها اهداف اجتماعی دنبال می­شود. این سیاست ­ها که تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی شهروندان دارند، توسط کنشگران عمومی یا خصوصی اجرا می­شوند. متون سیاستی ارسالی به دبیرخانه اجلاس می تواند دربردارنده همه یا برخی از اجزای زیر باشند:
·        شرح مختصری از مسأله ای مشخص،
·        راه حل هاي سیاستی براي حل مسأله،
·        توصیه هایی درباره بهترین گزینه یا گزینه ها،
·        تشریح دلایل انتخاب گزینه ها،
·        شرح سازوکارهای عملی هر سیاست مشخص،
·        مرور گزینه های منتخب در سیاست های اتخاذ شده قبلی،
·        بررسی گزینه هاي منتخب سیاستی در کشورها یا موارد دیگر،
·        بررسی داده های مهم و حساس برای لحاظ کردن در گزینه های سیاستی،
·        تحلیل ملزومات اتخاذ و اجرایی کردن سیاست مشخص،
·        تحلیل پیامدهای محتمل اجرای هر سیاست مشخص.

 

ویژگی های زیر در بررسی متون ارسالی مورد توجه قرار خواهد گرفت:

-   در نگارش متن سیاستی، هدف متقاعد کردن مخاطبان به ضرورت اقدام درباره مسأله ­ای مشخص و با راهبردی مشخص دنبال می­شود.

 -    مخاطب متن سیاستی مشتاق است از دیدگاه نویسنده در خصوص مسأله و راه حل بالقوه آن بر اساس شواهد و مدارك جدید مطلع شود. بنابراین ذکر جزئیات پژوهشی در این متون مرسوم نیست.
 -    برای متقاعدکردن تصمیم گیران و سیاستگذاران لازم است نویسنده، متن خود را بر مبنای داده های معتبر و قابل اعتماد ارائه کند و مناسب بودن پیشنهادها را برای آن نظام و فرهنگ خاص توجیه کند. در این متون نیازی به تشریح جزئیات روش شناختی نیست.  
 -    لازم است متون به مسألۀ خاص یا حوزه ای از مسأله محدود شوند، بر راه ­حل­ های عملی تمرکز کنند و به لحاظ تعداد صفحات نیز خلاصه باشند.
 -  مؤثرترین متون سیاستی علی رغم لحن حرفه اي خود، بیانی ساده و روشن دارند و از به کاربردن ادبیات فنی و دانشگاهی پیچیده و نامتداول در آنها خودداری می­شود.
 -    متن سیاستی ابزاری عمل محور است که متخصصان امور سیاستی را هدف قرار می دهد. بدین ترتیب باید استدلال هایی مبتنی بر آنچه واقعاً در عمل در یک حوزه سیاستی خاص اتفاق می افتد تدوین شود و پیشنهاد(های) مشخصی که از نظر گروه هدف واقع بینانه است، ارائه کند.

 

 
تماس با دبيرخانه اجلاس

    اساتيد و متخصصان علوم آب و محیط زیست علاقمند به مشارکت در اين اجلاس می توانند با تكميل فرم زير برای حضور در اين اجلاس اعلام آمادگی نمايند. ضمنا پست الكترونيك مربوط به دبيرخانه اجلاس ejlas@moe.gov.ir  می باشد.
 
 
تاريخ و نشانی محل برگزاری
پنج‌شنبه مورخ 10 اسفند 1396 / محل پژوهشگاه نيرو

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود