نانو محک بهبود
٢٠٠ دشت در بحران مطلق آب

٢٠٠ دشت در بحران مطلق آب

زاويه هاي ناپيداي بحران آب در گفت و گوي « اعتماد » با مسوول كميته محيط زيست وزارت نيرو: ٢٠٠ دشت در بحران مطلق آب
٤٠ درصد جمعيت ايران در قسمت كم آب سكونت دارد

نويسنده: هومان دورانديش

تهران و كرج بايد تسليم مصرف بهينه شوند
     سد ساخته ايم، شبكه توزيعش را نساخته ايم
     يا بايد جمعيت را جابه جا كنيم يا آب را

    
    اخيرا رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي هشدار داد كه بحران آب در ايران عملا وارد مقوله امنيتي شده و اين كميسيون در مجلس ناگزير از تشكيل كميته امنيت آب شده است. با اينكه سال هاست درباره كم آبي در ايران سخنان فراواني گفته مي شود، اما عملا اقدام محسوس و موثري براي حل اين مشكل صورت نگرفته است. اينكه علل اين بحران چيست و چطور مي توان از گسترش آن جلوگيري و بر آن غلبه كرد، موضوع اين مصاحبه با دكتر محمدعلي حامدي است. دكتر حامدي در وزارت نيرو، مسوول كميته تخصصي محيط زيست در بخش استانداردهاي صنعت آب است. وي مي گويد بخش اعظم جمعيت ايران در طول تاريخ، به دلايل امنيتي، در فلات مركزي مستقر شده است و مشكل امروز ايران اين است كه آب لازم براي زندگي و كشاورزي ٦٣ درصد مردم ايران، بايد در همين فلات كم آب تامين شود.
    
    چنانكه مي دانيد، اخيرا رييس كميسيون امنيت ملي در مجلس شوراي اسلامي، اعلام كرد كه بحران آب در ايران، مقوله اي امنيتي شده است. امنيتي شدن بحران آب، كم وبيش معنايش روشن است اما دقيقا يعني چه؟
    يعني رقابت براي دسترسي به منابع آب در مناطق مختلف كشور ممكن است منجر به تعارضات و درگيري هايي بين گروه هاي اجتماعي - يعني بين كاربران و مصرف كنندگان آب- بشود. مثال كوچكش هم دعواي سنگيني بود كه اخيرا در باغ ملك رخ داد كه هفده نفر كشته و بيش از صد نفر زخمي شدند و الان دستگاه قضايي و نهادهاي ديگري در تلاشند تا اين مساله را حل كنند. ريشه اين درگيري بين دو طايفه اي كه به جان هم افتادند، مساله تخصيص آب بود. از قديم درگيري هايي بر سر آب و برداشت آب، به ويژه در شرايط خشكسالي، در كشور ما وجود داشته كه در طول زمان به صورت عرفي حل شده. در قانون مدني هم براي حل اين مسائل، چاره انديشي هايي شده. اين تنازعات بر سر آب، مثلا بين قم و گلپايگان يا بين اصفهان و چهارمحال و بختياري يا در مناطق مختلف كردستان، از قديم وجود داشته و قوانيني هم براي حل و فصل آن وضع شده است. اين تعارضات ابتدا به صورت عرفي حل مي شد، بعد قوانيني مثل قانون نظام توزيع عادلانه آب يا قانون حقابه بري براي حل و فصل آنها نوشته شد: ولي وقتي بحران آب به علل گوناگون تشديد مي شود، كاملا قابل پيش بيني است كه اين تنازعات مجددا رخ دهند. اين تنازعات طبيعتا در جاهايي شديدتر خواهد بود كه آب نقشي حياتي دارد.
    
    چنين تنش هايي الان در كدام مناطق ايران احتمال وقوع بيشتري دارند؟
    در درجه اول در مناطقي كه ما برنامه ريزي كرده ايم و آب را از يك حوضه به حوضه ديگري منتقل كرده ايم. زاينده رود يكي از حوضه هاست. يا كردستان. يعني در مناطقي كه آب با مداخله دولت جابه جا شده است. اگر حقوق دهنده و گيرنده تعريف نشود، احتمال درگيري بر سر آب شدت مي گيرد. در دنيا براي اين جابه جايي هاي بزرگ آب، حقوقي تعريف شده است. يونسكو كنوانسيون ها و مستنداتي دارد كه مشخص مي كنند حقوق گيرنده و دهنده آب در جابه جايي هاي بزرگ آب، يا به اصطلاح در انتقال حوضه به حوضه آب چيست.
    
    اين حقوق در ايران تعريف شده است؟
    تا حدودي در قانون تعريف شده است اما آگاه سازي اجتماعي نسبت به آن صورت نگرفته است. قوانين موضوعه، آب را يك منبع ملي قلمداد كرده اند. وقتي مي گوييم آب ملي است، يعني هر آبي در هر جايي متعلق به همه اين سرزمين است. پس وقتي كه دولت به عنوان نماينده ملت آب را جابه جا مي كند، اين كار برآمده از يك قانون بنيادي است.
    
    و مثلا اصفهاني ها نمي توانند بگويند چرا آب زاينده رود را به سمت خوزستان فرستاده ايد.
    البته اين اتفاق به اين شكل نيفتاده است: چون اصفهان گيرنده آب است و از آبي كه در چهارمحال در سرشاخه هاي كارون توليد مي شود، تغذيه مي كند.
    
    و يا خوزستاني ها حق ندارند بگويند چرا آب رفت سمت زاينده رود.
    بله. قانونا چنين حرفي را نمي توان گفت. براي اينكه آب يك منبع ملي مثل نفت است. شما نمي توانيد بگوييد نفت خوزستان فقط بايد در خوزستان مصرف شود يا معدن مس كرمان فقط متعلق به كرمان است. گاز از پارس جنوبي در بوشهر به كل كشور فرستاده مي شود. آب هم فرقي با نفت و گاز ندارد ولي از نظر اجتماعي، كاربران مستقل و بلافصل ممكن است معترض شوند كه ما وقتي خودمان به آب نياز داريم، چرا آب استان يا منطقه ما بايد به مكان ديگري منتقل شود. يزد و كرمان حتي از خوزستان هم تشنه ترند. ما بايد بر روي اين موضوع كار مي كرديم و آگاهي لازم را ايجاد مي كرديم كه آب يك منطقه را مي توان به مناطق ديگر برد. يعني صرف وضع قانون در اين زمينه، كفايت نمي كند.
    
    در دوره آقاي خاتمي هم مردم اصفهان معترض بودند كه چرا آب زاينده رود به سمت يزد رفته است.
    اينها تجليات كوچك اين مشكل است ولي چون گاهي جنبه سياسي پيدا مي كند، در افكار عمومي بيشتر باقي مي ماند. ولي واقعيت قضيه اين است كه اصفهان هم خودش گيرنده است و آب را، چنانكه گفتم، از سرچشمه كارون مي گيرد. بنابراين همانطور كه اصفهان آب كارون را دريافت مي كند، يزد هم حق دارد از آن آب استفاده كند.
    
    فرموديد آب يك منبع ملي است و دولت به عنوان نماينده ملت حق تقسيم و جابه جايي آب را دارد. اما آيا اين تقسيم و انتقال آب در ايران، مبتني بر يك سازوكار دموكراتيك بوده است؟
    سازوكار دموكراتيك توزيع آب در گرو اين است كه تمهيداتي قبل از تقسيم آب انديشيده مي شد. ما در مقابل جريان خودبه خودي استقرار جمعيت در مناطق كم آب هيچ كاري نكرده ايم. يعني جمعيت در محدوده اي كم آب مستقر شده است. ما به اين محدوده مي گوييم فلات مركزي. فلات مركزي نيمرخ شمالي زاگرس و نيمرخ جنوبي البرز را در بر مي گيرد. يعني از زنجان و قزوين و كرج و تهران تا فارس و كرمان و... بخش اعظم جمعيت ايران، يعني ٦٣ درصد مردم ايران، در اين حوزه بزرگ و كم آب قرار دارد. ٤٠ درصد از كل جمعيت ايران هم در محدوده كوچكي از همين فلات مركزي مستقر شده است. اين امر محصول سياستگذاري هاي غلط در طول ٦٠ سال گذشته است. حالا ما ناچاريم كه آب را به اين محدوده كم آب برسانيم. اين آبرساني، ظاهرا دلايل موجه هم دارد: چون ٦٣ درصد مردم كشور در اين منطقه ساكن شده اند و طبيعتا بايد آب مورد نيازشان را تامين كنيم. مثلا در قم حداكثر ١٥٠هزار نفر مي توانند مستقر شوند ولي جمعيت قم به دلايلي يك ميليون و پانصدهزار نفر شده است. طبيعتا شما بايد آب لازم اين جمعيت را تامين كنيد و اهتمام شما به اين امر، ظاهرا منطقي است اما اساسا نبايد چنين جمعيتي در قم ساكن مي شد. يا در تهران و كرج حدود ١٨ ميليون نفر ساكن شده اند اما با توجه به كم آب بودن اين منطقه، اصولا نبايد ١٨ ميليون نفر در اين دو شهر ساكن مي شدند.
    
    اينكه امروز اين همه آدم در اين محدوده زندگي مي كنند، تا حدي ناشي از رشد جمعيت نبوده؟
    از حيث كلان و ساختاري، بله. اما ما امروز با دو پديده مواجهيم: كاهش سرانه آب در كل سرزمين ايران، نامتعادل سرانه آب در مناطق گوناگون ايران. ما ٤٣٠ ميليارد مترمكعب نزولات جوي داريم كه از اين مقدار، ١٣٠ ميليارد متر مكعب آن تجديدپذير و قابل استفاده است. البته اين ١٣٠ ميليارد، مطابق آخرين آمار وزارت نيرو، به ١١٠ ميليارد متر مكعب كاهش يافته است. ولي اگر فرض كنيم همان ١٣٠ ميليارد متر مكعب است. جمعيت ايران در سال ١٣٣٥ حدود ٢٠ ميليون نفر بود. پس سرانه آب كشور ما مي شد ١٣٠ ميليارد تقسيم بر ٢٠ ميليون. يعني ٦٥٠٠ متر مكعب. اما الان جمعيت ايران حدود ٨٠ ميليون نفر است و سرانه آب كشور ما تقريبا ١٦٠٠ متر مكعب است. اما جدا از كاهش سرانه كل، سرانه آب در قلمروها و مناطق گوناگون كشور هم كاهش يافته است. مثلا در خوزستان يا نيمرخ جنوبي زاگرس، رقم سرانه آب ٤٥٠٠ متر مكعب است. خوزستان ٣٠ ميليارد متر مكعب آب دارد و ٦ ميليون نفر جمعيت. يعني سرانه آب اين استان مي شود ٥٠٠٠ متر مكعب. در حوزه فلات مركزي، رقم سرانه آب ١٣٠٠ متر مكعب است و در خراسان بزرگ، سرانه آب ٥٤٠ متر مكعب است. اين نامتعادل بودن سرانه آب در مناطق گوناگون كشور، معنايش است كه ما علاوه بر كاهش سرانه كل، در مناطق مختلف هم كاهش سرانه فصلي و منطقه اي هم داريم كه اين مناطق را از حيث دسترسي به آب، بيش از پيش در وضعيت نابرابري قرار مي دهد. اين نابرابري، دولت را وادار مي كند كه يكي از اين دو راه را انتخاب كند: ١- جمعيت را بازپخش كند. ٢- آب را به سمت جمعيت ببرد. اگر راه اول انتخاب شود، يعني دولت بايد توسعه را به مناطقي ببرد كه جمعيت كمتر ولي آب بيشتري دارد: تا بخش بيشتري از مردم كشور، بيش از پيش به آب دسترسي پيدا كنند. مثلا جمعيت خوزستان نبايد ٦ ميليون نفر بلكه بايد ١٢ تا ١٤ ميليون نفر باشد. اين جمعيت از كجا بايد به خوزستان اضافه شود؟ از حوزه فلات مركزي. چرا ما نمي توانيم جمعيت خوزستان را به اين رقم برسانيم؟ به دلايل متعدد. دلايل امنيتي، ژئوپولتيك، مرزي و... همه اينها دست به دست هم مي دهند و باعث مي شوند كه ما در برنامه ريزي مربوط به منابع آب و توزيع جمعيت در مناطق گوناگون كشور، دچار مشكل باشيم. بنابراين مساله اصلي اين است كه ما برنامه ريزي سرزميني مان را چطور انجام دهيم: آب را به سمت جمعيت ببريم (راه انتخابي فعلي) يا جمعيت را به سمت آب ببريم؟ منطق حكم مي كند كه جمعيت برود به مناطقي كه منابع آب در دسترس هستند.
    
    اگر دولت بخواهد جمعيت را به سمت مناطق پرآب سوق بدهد، اين اقدام ممكن است خصلت غير دموكراتيك پيدا كند: چون مردم خراسان ممكن است بگويند اجداد ما از ديرباز در اين منطقه بوده اند و ما حاضر نيستيم دسته جمعي اين جا را ترك كنيم. ولي اگر اين امر محقق نشود، مشكل توزيع عادلانه آب را خواهيم داشت. يعني آب مناطق پرآب را بايد به خراسان و تهران و... بفرستيم.
    جمعيت را كه به زور نمي توان جابه جا كرد. حتي اگر مصلحت فلان جمعيت در اين جابه جايي باشد و ما اين كار را به شكل غير دموكراتيك انجام دهيم، آن جمعيت در برابر اين اقدام ما مقاومت مي كند. در همه جاي دنيا، برنامه ريزي براي جابه جايي جمعيت به اين شكل، امكان ناپذير است: مگر با سياست هاي خاص مرتبط با توسعه. ما نبايد جمعيت را جابه جا كنيم: بلكه بايد پروژه توسعه را به گونه اي سازمان مي داديم كه بخش عمده جمعيت خودبه خود در مناطق پرآب كشور مستقر مي شد. يعني توسعه بايد به صورت متوازن و علمي محقق مي شد.
    
    چرا بخش عمده جمعيت ايران در فلات مركزي مستقر شده؟
    چون ما در طول تاريخ، هميشه مشكل امنيت داشتيم. در نيمرخ شمالي البرز، مشكل روس ها را داشتيم و در نيمرخ جنوبي زاگرس هم مشكل عثماني و عراق را. نيمرخ شمالي البرز و نيمرخ جنوبي زاگرس هم مناطق پرآب كشور بوده اند. در نتيجه، بخش اعظم جمعيت ايران، طي قرن ها، در مناطق امن تر مستقر شده است. براي حل اين مشكل، دولت هاي ايران در اين يكي دو قرن اخير بايد با استفاده از سازوكارهاي ديپلماتيك، روابطي را بين ايران و همسايگانش ايجاد مي كردند كه چنان ناامني هايي در كار نباشد و جمعيت ايران به سمت فلات مركزي فرار نكند. وقتي مناطق مرزي ما دچار ناامني است، ما مجبوريم به سمت همزيستي با همسايگان مان برويم تا مناطق امن سرزمين مان گسترش يابد: نه اينكه به گونه اي عمل كنيم كه مناطق ناامن كشورمان گسترش يابند. وقتي مناطق ناامن گسترش پيدا كند، جمعيت به سمت مركز سرزمين مي آيد. اين اتفاقي است كه به لحاظ تاريخي در ايران رخ داده است.
    
    ظاهرا بحران آب در ايران، عمدتا در دوران پس از انقلاب شكل گرفته است. بعد از اتمام جنگ ايران و عراق، مشكل ناامني در مرزها نداشته ايم كه.
    نه، نمي شود گفت بحران فعلي آب در ايران محصول دوران بعد از انقلاب است. اين بحران يك بحران ريشه دار است كه در حقيقت به دوران گذار ما به مدرنيته بازمي گردد. مثال روشنش اين است كه بخش بزرگي از بحران آب در ايران، بحران آب زيرزميني است. از آن ١١٠ ميليارد متر مكعب، حدود پنجاه درصدش (يعي حدود ٤٦ ميليارد متر مكعب) به شكل آب زيرزميني در اختيار ما قرار مي گيرد. ما وقتي حدود ٧٠هزار چاه غيرمجاز داريم و در كنار اينها، يك سري چاه مجاز هم داريم كه بيشتر از حد مجازشان پمپاژ مي كنند، طبيعتا سفره هاي آب زيرزميني مان دچار افت مي شوند. الان از ٦٠٠ دشت ايران، حداقل حدود ٢٠٠ دشت در حالت بحران مطلق است. بسياري از اين دشت ها ديگر به حالت اول برنمي گردند. يعني حتي اگر ما چاه ها را خاموش كنيم و بارندگي هم خوب بشود، به علت بافت متخلخل و فشرده شده به حالت عادي برنمي گردند. چرا اين اتفاق افتاده؟ علتش نحوه اصلاحات ارضي در اين مملكت است. يعني در جريان اصلاحات ارضي، تقاضاي انفرادي براي استفاده از آب آن قدر زياد شد كه حكومت مجبور شد به هر دهقان يك حلقه چاه بدهد.
    
    پس شما مي فرماييد اين بحران نه پس از انقلاب بلكه از دهه ١٣٤٠ شروع شد.
    بله، مقدمات اين بحران از آغاز دهه ٤٠ با افزايش تقاضا براي آب زيرزميني شروع شد: چون آب سطحي همه جا در دسترس نبود و جمعيت هم در فلات مركزي بود و فلات مركزي هم در طول تاريخ محدوده آب زيرزميني بود. يعني در اين محدوده بيشتر از قنات استفاده مي شد نه از آب سطحي. در نتيجه پس از اصلاحات ارضي، ما به سمت افزايش استفاده از چاه هاي عميق رفتيم: در حالي كه بايد به سمت صنعتي شدن مي رفتيم و جمعيت مازاد فلات مركزي را به جاي وصل كردن به كشاورزي به صنعت وصل مي كرديم. اما شرايط به گونه اي بود كه اشتغال و معيشت اين جمعيت مازاد در گرو كشاورزي و استفاده روزافزون از آب هاي زيرزميني بود.
    
    در چهار دهه اخير اوضاع چطور بوده؟
    در چهار دهه اخير در بستر همان فضا، اين اتفاقات رخ داده است و تقريبا همان روند دنبال شده.
    
    بسياري معتقدند سدسازي بي رويه در دوران پس از جنگ، يكي از علل اين وضعيت بوده. شما اين حرف را تا چه حد درست مي دانيد؟
    علتش همان بود كه عرض كردم. وقتي تقاضا براي آب به اين صورت افزايش پيدا كند كه جماعتي بدون اينكه بر اصول فني و تكنولوژيك استوار باشند، آب را بيش از نياز و بهره وري شان مصرف كنند، همين وضع فعلي ايجاد مي شود. يعني بحران آب پديد مي آيد. الان بهره وري آب در ايران، حدود ٣٠ درصد است. ما مي توانيم با تمهيداتي بهره وري آب را تا ٩٠ درصد هم ارتقا دهيم. يعني از سيستم گلخانه اي يا سيستم هاي ديگري استفاده كنيم كه بهره وري آب حداقل تا ٦٠ درصد ارتقا يابد. به هر حال اين يك مشكل ريشه اي در كار ما بوده. اما به جاي حل اين مشكل ريشه اي، برنامه هاي عكس العملي داشته ايم. مديريت نادرست آب از دهه ٤٠ شروع شد. بعد از انقلاب در دهه نخست درگير جنگ بوديم. در دهه دوم انقلاب، پاسخ هاي عكس العملي ما به مشكلات اجتماعي مرتبط با مساله آب، آغاز شد. يعني آنچه كه در سياست به آن مي گوييم پوپوليسم، در اين حوزه هم به شكلي نمودار شد. يعني در مواجهه با تقاضاهاي اجتماعي، بدون اينكه به اين نكته توجه كنيم كه اين تقاضا چقدر منطقي است و چه پاسخ ساختاري اي بايد به آن داد، برنامه اي عكس العملي براي پاسخ دادن به اين تقاضا در پيش گرفتيم. مثلا در كشوري كه تواتر بارندگي دارد، يعني در مواقعي كه نياز به باران دارد باراني در كار نيست يا وقتي باران مي آيد، سيل راه مي افتد، سدسازي منطقا امر درستي است. ولي اگر سدسازي تبديل شود به يك پديده سياسي اجتماعي، كه يعني من سد مي سازم پس به نياز شما پاسخ مي دهم، مشكل ايجاد مي شود. در اين زمينه به ويژه فشار نمايندگان مجلس موثر بوده. يعني اين تلقي وجود داشته كه سدسازي سهميه بندي دارد و بايد پول نفت برسد و چيزي به نام سد ساخته شود در حوزه نمايندگي آنها تا آن نماينده بتواند به مردمي كه به او راي داده اند، بگويد من كار مهمي براي شما انجام دادم در دوره نمايندگي ام. اين شيوه مديريت و مواجهه با بحران آب و مشكلات مردم ما را از ساختار منطقي مديريت خارج مي كند و نمي توانيم پاسخ ساختاري به تقاضاهاي موجود در آن منطقه بدهيم.
    
    يك وجه مديريت نادرست، سدسازي بي رويه است. ساير وجوهش چيست؟
    خود سدسازي نادرست نيست. سدسازي فارغ از ريشه يابي عميق نياز، نادرست است. دومين وجه مديريت نادرست، انقطاع است. يعني چون سد به اعتبارات وصل است و درآمدهاي نفتي هم در اختيار دولت است، دولت عهده دار ساخت سدها مي شود. در نتيجه هيچ سرمايه گذاري با حساب و كتاب منطقي وارد پروژه سدسازي نمي شود. سومين وجه مديريت نادرست، كه برآمده از وجه دوم است، سدسازي بدون توجه به شبكه سد و محل مصرف آب است. يكي از انتقادها به سدسازي در ايران، اين است كه ما ٤ ميليارد مترمكعب آب را پشت يك سد ذخيره مي كنيم ولي فقط براي يك ميليارد مترمكعب آن، شبكه آبياري داريم. در نتيجه سه ميليارد متر مكعب از آب پشت سد، در معرض تبخير قرار مي گيرد: چون كشور ما گرم و خشك است. سدسازي في نفسه امر بدي نيست ولي وقتي سد بدون شبكه مناسب ساخته شود، سد ساخته شده چندان مفيد نخواهد بود. سد كرخه ٢٠ سال پيش ساخته شده و بزرگ ترين سد خاورميانه است و هفت ميليارد متر مكعب آب بايد ذخيره كند اما شبكه سد كرخه، يعني جايي كه قرار است آب به دست توليد برسد و زمين را خيس كند، تازه همين الان دارد ساخته مي شود.
    
    توسعه و اصلاح شبكه آب مرتبط با سدها، وظيفه كدام نهاد است؟
    وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي. يكي از مشكلات مديريتي منابع آب ايران، همين دوگانگي منابع مديريتي است. شبكه ١ و ٢ و سد را وزارت نيرو مي سازد، شبكه ٣ و ٤، كه آب را قرار است ببرد پاي محصول زارع، در حوزه اختيارات وزارت جهاد كشاورزي است. وزارت جهاد كشاورزي پيوسته از سدسازي عقب بوده. سدسازي در قياس با شبكه سازي بسيار ساده است. سد سازه اي است كه پنج ساله بالا مي رود، پيمانكاران متعددي هم اشتياق دارند ساختن آن را به عهده بگيرند و با سرعت آن را بسازند و بگويند ما اين سد را سريع ساختيم و ركورد زديم. ولي شبكه سازي كار بسيار پردردسري است.
    
    اول بايد شبكه سد را ساخت بعد خود سد را؟
    بله، دست كم بايد همزمان ساخته شوند. به اعتقاد من، ما در ايران اول بايد شبكه هاي سدها را مي ساختيم. اول بايد شبكه سازي مي كرديم، يعني محل مصرف آب را تعيين مي كرديم، بعد سدها را مي ساختيم. ذخيره سازي آب به سرعت انجام مي شود اما ساخت شبكه دشوار و زمانبر است. سدي كه ظرف پنج سال ساخته مي شود، ساخت شبكه اش ممكن است ٢٠ سال طول بكشد. بگذاريد كشاورزي را رها كنيم و از آب شرب شهري مثال بزنم تا حرفم ملموس تر شود. مثلا براي تامين آب شهري مثل تهران، سد كرج ساخته مي شود. اگر همزمان با اتمام ساخت سد كرج، لوله كشي شهر تهران تمام نشده باشد، اين سد به چه درد تهران مي خورد؟ فقط تبديل به محلي مي شود براي ذخيره و تبخير آب. اما اگر ساخت سد و لوله كشي آن همزمان تمام شوند به محض اتمام سد، آب پشت سد وارد خانه هاي مردم تهران مي شود و مردم از آن استفاده مي كنند. اين امر در بخش كشاورزي محقق نشده است و به همين دليل بايد گفت فاصله بين ساخت سد و ساخت شبكه هاي آبياري، يكي از سوءمديريت هاي ما بوده است. در نتيجه شما الان از عبارت سدسازي بي رويه استفاده مي كنيد. در حالي كه من پديده اي به نام سدسازي بي رويه نمي شناسم بلكه مي گويم سدي كه ضرورت ساختش عميقا ارزيابي نشده باشد و شبكه لازم براي مصرف آب ذخيره شده اش ايجاد نشده باشد، سدي بيهوده است. پس سدسازي بي رويه، منطقا معناي روشني ندارد ولي سدسازي بيهوده معنايش روشن است و عملا هم چنين چيزي داشته ايم. مثلا سد منجيل ٤٥ الي ٥٠ سال پيش ساخته شده ولي هنوز شبكه سپيدرود كامل نيست. ساخت سد منجيل در سال ١٣٣٩ شروع شد و سال ٤٢ به پايان رسيد. ظرف سه سال. و اين يعني يك معجزه سازه اي بزرگ. اما بعد از گذشت ٥٠ سال، هنوز شبكه آبرساني اين سد كامل نشده. سد دز هم همين مشكل را دارد. راندمان آبياري در شبكه دز ٣٠ درصد است.
    
    پس در مجموع، پز توسعه و سازندگي يكي از علل اصلي سدسازي بيهوده بوده.
    بله. اين جور سدسازي مثل مسكن مهر است. الان در اطراف تهران، جنگلي از آپارتمان خالي از سكنه داريم در حالي كه در تهران مشكل مسكن وجود دارد. چرا اين دو با هم منطبق نيستند؟ چون يك سياست شهري منطقي بر ساخت وساز مسكن در تهران و اطراف تهران حاكم نبوده. سد هم مثل همين ساختمان هاست. راحت مي توان آن را ساخت ولي اينكه ساختنش كار بيهوده اي نشود، راحت نيست.
    
    ظاهرا الان مردم كرج هم شاكي اند كه با اينكه بين دو سد كرج و طالقان قرار دارند ولي مشكل آب دارند و سد كرج بيشتر خرج تهران مي شود.
    بله، اين داستان قديمي است. سد كرج اصلا براي تامين آب تهران ساخته شد. آب از طريق تونل كلارك مي آمد به تصفيه خانه جلاليه. آن وقت ها كرج يك قريه بود. يعني روستاي كوچكي در اطراف تهران. نظامنامه آب در زمان اميركبير نوشته شد. يعني قبل از ساخت سد كرج، انتقال آب كلارك از طريق تونل كلارك به تهران، از زمان اميركبير شروع شد. يكي از منابع آب شرب تهران، آب كلارك بود. گلايه كرجي ها در ١٣١٥ اين بود كه آب كشاورزي دشت كرج و شهريار را مي برند براي شرب تهران. من اسناد اين اعتراضات را دارم. كشاورزان كرج و شهريار به تيمورتاش و دربار رضاشاه و بلديه نامه نوشته اند كه حقابه ما را از نهر كرج منتقل مي كنيد. طبيعتا وقتي جمعيت كرج به ٤ ميليون و سپس ٦ ميليون رسيد، آبرساني كرج بخشي از پروژه آبرساني تهران شد. سد طالقان و آب زيرزميني و تونل هاي انتقال هم به سد كرج اضافه شد تا آب شرب كرج هم تامين شود. كرج و تهران، اگرچه دو استان محسوب مي شوند ولي از نظر مديريت منابع آب شرب شهري پديده واحدي هستند.
    
    البرز الان دومين استان پرجمعيت ايران است. سد كرج و سد طالقان و آن يكي دو منبع ديگر، براي تامين آب شرب لازم تهران و كرج كفايت مي كند؟
    نه. سد كرج ٢٥٠ ميليون متر مكعب آب دارد و اصلا پاسخگوي نياز تهران و كرج و شهريار نيست.
    
    با اين وضع، كرج قرباني تهران مي شود؟
    در اين وضعيت، مناطقي كه در مديريت و برنامه ريزي آب شرب شهري قرباني مي شوند، حاشيه ها هستند. كرج به تازگي از حاشيه تهران خارج شده. مشكل كرج اين است كه يك «حاشيه بزرگ» است. الان بخش بزرگي از حاشيه نشيني تهران به استان البرز منتقل شده است. در خود تهران هم چنين مشكلي وجود دارد.
    
    الان براي حل مشكل عدالت بين تهران و كرج، عجالتا چه كار مي شود كرد؟
    (با خنده) راستش، هيچ! ما بايد با بازتوزيع و صرفه جويي عمومي در مصرف آب، تا حدي اين مشكل را حل كنيم. ما الان مجبوريم بخش زيادي از منابع آب زيرزميني كرج را، كه باغات و اراضي كشاورزي را تغذيه مي كنند، به آب شرب اختصاص دهيم.
    
    منظورتان از صرفه جويي، صرفه جويي مردم در مصرف آب خانگي است؟
    بله: صرفه جويي مردم در مصرف آب، صرفه جويي آب در صنايع و البته صرفه جويي در مصرف كشاورزي منابع آب زيرزميني. در واقع راه حل اساسي اين است كه كشاورزي گسترده كرج و شهريار تبديل شود به كشاورزي فشرده. يعني وارد سيستم هاي گلخانه اي شود: امري كه در دنيا در اطراف كلانشهرها متعارف است. سپس منابع آب زيرزميني را به آب شرب شهري اختصاص بدهيم. براي آبياري گلخانه ها هم از تصفيه پساب استفاده كنيم. كشاورزي گسترده در كرج و شهريار و جنوب تهران ديگر امكان پذير نيست.
    
    از كل منابع آب تجديدشونده در كشور، حدود ٩٣ درصدش در بخش كشاورزي مصرف مي شود...
    البته بين ٨٥ تا ٩٣ درصد است. برخي از مطالعات رقم ٩٣ درصد را نشان داده است. اما اگر ٨٥ درصد هم باشد، رقم بزرگي است.
    
    به هر حال ٦ تا ٧ درصد آب قابل استفاده در كشور، مصرف خانگي دارد. پس چرا اين همه روي صرفه جويي مردم در مصرف آب تاكيد مي شود؟
    بله، حرف شما درست است. چون مصرف آب در خانه هاي مردم، زير ١٠ درصد است و اين رقم زيادي نيست. اما بايد ديد اين توصيه در چه مكاني صورت مي گيرد. تهران و كرج و شهريار و رودهن و اسلامشهر و رباط كريم، ده برابر ظرفيت طبيعي خودش جمعيت دارد. يعني آب مصرفي اش بيشتر از ١٠ برابر يا شايد بيش از ١٥ برابر آبي است كه توليد مي شود.
    
    حالا فرض كنيم نيمي از ٦ درصد آب كل كشور كه به مصرف خانگي مي رسد، در تهران و كرج مصرف شود. يعني ٣ درصد...
    تهران همين ٣ درصد را ندارد. اين ٣ درصد نياز تهران و كرج است نه توليد اين منطقه. حوضه آبريز كرج، جاجرود و نيمرخ جنوبي البرز، كه با سدهاي لار، لتيان، ماملو، سد كرج و سد طالقان (كه متعلق به حوضه سفيدرود است و از طريق تونل، با لوله به اين محدوده منتقل مي شود) مشخص شده، منابع آب اين محدوده اند. پنجاه درصد نياز اين منطقه را همين منابع تامين مي كنند، پنجاه درصد ديگرش را منابع آب زيرزميني. آن رقم سه درصد، يعني نيمي از كل آبي كه در كشور مصرف خانگي دارد، كفاف جمعيت تهران و كرج و شهريار و اسلامشهر و... را نمي دهد. صرفه جويي در مصرف آب خانگي، حداكثر نيم درصد خواهد بود. يعني ٣ درصد مي شود دو و نيم درصد. مساله اصلي اين است كه منابع آب جديد از كجا بياوريم تا آب تهران و كرج تامين شود؟ چون همه آن منابعي كه برشمردم، ناكافي اند.
    
    برخي هم به اين راه حل اشاره كرده اند كه در يك كشور كم آب، نبايد محصولات آب بر توليد كنيم بلكه اين محصولات را بايد وارد كرد.
    اين بحث آب مجازي است كه به آن مي گويند ردپاي آب در محصول. توليد گوشت يكي از اين موارد است. گوشت بالاترين نياز آبي را دارد. نه خود گوشت، بلكه فرآيندي كه به توليد گوشت منتهي مي شود. در سال ١٣٥٦، مشاورين بين المللي به ايران توصيه كردند كه شما در توليد گوشت نبايد خودكفا شويد: چون اصلا منابع آب تان به شما اجازه نمي دهد در گوشت خودكفا شويد. ما در برنامه ريزي منابع آب، چشم انداز خطرناكي را در پيش داريم. من نظر رييس كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي را تاييد مي كنم كه گفته است بحران آب در ايران وارد مقوله امنيتي شده است. جلوه ها و مصاديقش هم تعارضات منطقه اي بر سر آب است: و ديگر اينكه، تخصيص منابع آب كشاورزي به تامين آب شرب كلانشهرها، حتما به تعارضات اجتماعي منجر خواهد شد. راه حل كلي اين مشكل، برنامه ريزي جامع آمايشي و توسعه با محوريت كمبود آب است. يكي از بزرگ ترين فجايع اين بوده است كه ما فكر كرده ايم براي افزايش اشتغال مي توانيم كشاورزي را توسعه دهيم. يعني فكر كرده ايم مي توانيم در كشاورزي اشتغال ايجاد كنيم. در حالي كه چنين كاري ممكن نيست. ما بايد اشتغال در بخش كشاورزي را كاهش دهيم تا بتوانيم آب را نجات دهيم. در واقع خودمان را از تبعات كم آبي نجات دهيم. ما بايد افزايش اشتغال را با ايجاد شغل هاي تازه در بخش هاي صنعت، گردشگري و خدمات پيگيري كنيم.
    
    آمار بخش كشاورزي هم چندان مطلوب نيست. فقط ١٢ درصد زمين هاي ايران زير كشت است و فقط ١٧ درصد نيروي كار كشور در بخش كشاورزي فعاليت دارند اما حدود ٩٠ درصد آب قابل استفاده كشور صرف كشاورزي مي شود.
    نصف جمعيتي كه الان در بخش كشاورزي كار مي كنند، اضافي است. اين مدعا استدلال رياضي دارد ولي من الان ديگر فرصت نمي كنم اين استدلال را تشريح كنم. در حوزه كلانشهرها، كشاورزي گسترده غلط است. يعني شما در اطراف كلانشهرها نبايد آبياري گسترده داشته باشيد. آنچه در كشاورزي كرج و اطراف تهران در جريان است، غيراصولي است. محصولات اين اراضي را مي توان در يك هكتار گلخانه توليد كرد.
    
    درباره صادرات و واردات هوشمند مواد غذايي چه نظري داريد؟ يعني صادر نكردن محصولات آب بر و وارد كردن اين محصولات از خارج.
    اين اقدام در كاهش بحران آب قطعا تاثير دارد. امنيت غذايي فقط با توليد تامين نمي شود. واردات محصولات كشاورزي و مواد غذايي هم در امنيت غذايي نقش دارد. همچنين رفتن به سرزمين هاي دور هم، راه ديگري براي رسيدن به اين هدف است. مثلا هلندي ها بخش قابل توجهي از گل هاي توليدي شان را در كنيا و تاجيكستان توليد مي كنند نه در خود هلند. بازار و تكنولوژي را دارند، بنابراين در سرزمين هاي دور زمين اجاره مي كنند و محصولات شان را آن جا توليد مي كنند. يا چين، مرغ را در آفريقا توليد مي كنند نه در كشور خودشان.
    
    گندم هم يك محصول آب بر است. الان دولت خودكفايي در توليد گندم را جزو افتخاراتش مي داند. آيا گندم را هم بايد وارد كنيم؟
    گندم يك ذخيره استراتژيك است و اكثر كشورهاي دنيا سعي مي كنند خودشان گندم مورد نيازشان را توليد كنند و در اين زمينه حداكثر بهره وري را داشته باشند. البته نه با دوونيم تن توليد بلكه با ١١ تن توليد در هكتار. نه با ١٣هزار متر مكعب آب بلكه با ٣هزار متر مكعب آب. شايد بايد گندم را در داخل توليد كنيم ولي نيازي نيست كه هندوانه صادر كنيم يا اين مقدار گوشت را در داخل كشور توليد كنيم. هندوانه يك محصول آب بر است و با آبي كه صرف توليد هندوانه مي شود، مي توان محصولات مهم ديگري توليد كرد يا آن را در جاي ديگري غير از بخش كشاورزي استفاده كرد. نود درصد هندوانه آب است. وقتي ١٠ تن هندوانه صادر مي كنيم، يعني كلي آب داريم به خارج از كشور مي فرستيم.
    
    آقاي عباس عراقچي در سخنراني اي كه درباره ديپلماسي آب داشته اند، گفته اند «در زندگي روزمره گفته مي شود چرا هندوانه كه نياز به آب زياد دارد توليد مي شود؟ در حالي كه برخلاف نظر عامه، هندوانه كمترين آب را نياز دارد.»
    بايد كل بحث ايشان را بخوانم ولي دانش من چنين چيزي نمي گويد. فيزيك خود محصول نشان مي دهد كه چقدر از آن محصول، آب است. يك هكتار گندم دوونيم يا حداكثر ٤ تن محصول مي دهد ولي يك هكتار هندوانه سي تا چهل تن. يعني حدود چهل هزار كيلو آب در چهل تن هندوانه است. چطور مي شود محصولي كه ٣ تن وزن دارد آب كمتري مصرف كند نسبت به محصولي كه ٤٠ تن وزن دارد؟
    
    به نظر شما، هندوانه را بايد وارد كنيم؟
    قطعا الگوي مصرف ما بايد اصلاح شود ولي من درباره واردات هندوانه نظري ندارم. واردات ما بايد شامل محصولات اساسي مثل كره، چربي ها و گوشت شود كه بسيار آب برند. ما مجبوريم كه اين محصولات را وارد كنيم.
    
    و محصولات غير آب بر صادر كنيم.
    بله. و برويم به سمت صنعتي شدن بيشتر. يعني كالاي صنعتي صادر كنيم به جاي صادر كردن محصولات كشاورزي.
    
    چقدر از آب قابل استفاده كشور در صنعت مصرف مي شود؟
    پنج درصد.
    
    و پنج درصد مصرف آب در بخش صنعت كم است.
    بله. اين رقم در فرانسه ٣٠ درصد است. آب يك كالاي گرانبهاست و بايد در جايي مصرف شود كه بالاترين ارزش افزوده را دارد.
    
    آنجا كجاست؟
    صنعت.
    
    چرا؟
    براي اينكه آبي كه براي توليد يك كيلو فولاد مصرف مي شود، در قياس با يك كيلو هندوانه، ارزش افزوده بسيار بالاتري در پي دارد.
    
    اصلاح الگوي مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش مصرف آب در صنعت، كمك محسوس و قريب الوقوعي به حل بحران آب در ايران مي تواند بكند؟
    نه. ما بايد در يك برنامه ريزي درازمدت استراتژيك به اين جمع بندي برسيم كه منابع آبمان چيست، توزيع و پراكنش آن چگونه است، كجاها كانون هاي بحراني ما است و براي هر يك از مسيرهاي بحراني، چه راهكارهايي را بايد اتخاذ كنيم. در اطراف كلانشهرها، چنانكه گفتم، بايد كشت فشرده مواد غذايي داشته باشيم و آب را از مصرف گسترده براي كشاورزي نجات دهيم. اين كار خودش تعارض ايجاد مي كند بين روستا و شهر. راهكار اين تعارض اين است كه همزمان با اين اقدام، اشتغال مولد براي گروه هايي از جمعيت كه از بخش كشاورزي جدا مي شوند، ايجاد كنيم. يكي از مشكلات ما اين است كه بخش زيادي از جمعيت كشور، آميخته به بخش كشاورزي است و اگر اين جمعيت از كشاورزي جدا شوند، گرسنه مي مانند. بنابراين برنامه ريزي منابع آبمان بايد با برنامه ريزي توسعه مان همزمان و هماهنگ باشد.
    
    ولي اين راه حل در بلندمدت جواب مي دهد.
    به هر حال اين كار بايد از زماني شروع شود.
    
    اگر همين امسال اين راه حل اتخاذ شود، كي به نتيجه مي رسيم و از بحران آب خارج مي شويم؟
    اين بحران را در يك پروسه ١٠ تا پانزده سال مي توان حل كرد.
    
    در اين پانزده سال، تنش هاي مربوط به بحران آب كم وبيش ظهور مي كند؟
    قطعا ظهور مي كند. تجمعات اعتراض آميز مربوط به بحران آب، همين الان هم تقريبا ديده مي شود. اگر شما برويد جلوي وزارت كشاورزي، مي بينيد سيب زميني كاران فلان جا جمع شده اند جلوي وزارتخانه. يا جلوي وزارت نيرو، گه گاه عده اي تجمع اعتراض آميز دارند. البته اين اعتراضات فعلا خفيف است ولي بايد براي بحران آب راهكارهاي كوتاه مدت هم پيدا كرد.
    
    راه حل بلندمدت را فرموديد كه چيست. راه حل كوتاه مدت چه بايد باشد؟
    گسترش كشت گلخانه اي بايد در اولويت باشد كه به سرعت به نتيجه مي رسد و در درون خود بخش كشاورزي است. اين راه حل، اگر دولت روي آن متمركز شود، در دو سه سال مي تواند جواب دهد. اقدام دوم بايد مشاركت دادن جامعه در عبور از اين بحران باشد: چون يك راه حل كلي نداريم. هر منطقه اي مشكلات خودش را دارد و بايد راه حل خاص خودش را پيدا كنيم و جامعه را هم در تحقق آن راه حل مشاركت بدهيم. راه حل كوتاه مدت بحران آب در ايلام و خوزستان، لزوما مشابه راه حل خراسان و سيستان و بلوچستان نيست.
    
    گسترش كشت گلخانه اي، موجب بيكاري در بخش كشاورزي مي شود؟
    طبيعتا. اما مي تواند اشتغالات جانبي و صنعتي ايجاد كند. بازاريابي و حمل ونقل و خدمات و پشتيباني اش شغل ايجاد مي كند. توليد مستقيمش نسبت به كشت گسترده كمتر است ولي خدمات جانبي اش، طبيعتا مي تواند مشاغل بيشتري ايجاد كند.
    
    يعني عده اي كه در بخش كشاورزي شاغلند، شغل شان را از دست مي دهند ولي عده ديگري يا همان افراد مي توانند وارد بخش هاي صنعت و خدمات مربوط به كشت گلخانه اي شوند.
    بله. ولي دولت هنوز جرات نكرده است اشتغال در بخش كشاورزي را كاهش دهد ولي كشور ما نياز دارد كه عميقا به اين جراحي تن بدهد.
    
    ولي خود اين جراحي مي تواند تنش زا باشد.
    طبيعتا. اما مي توان همه مجاري اش را بست تا تنش و تعارض چشمگيري ايجاد نشود. ممانعت از تنش هاي اين پروژه هم نيازمند يك كار عميق و گسترده است.
    
    
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3851

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود