نانو محک بهبود
بحران اب ، دنیا ،راه حل

مقابله با بحران آب چگونه در کشورهای دنیا انجام گرفت؟

کشور ایران با وجود داشتن مدیریت پیشرفته منابع آب در میان کشورهای خاورمیانه، بحران آب را نیز تجربه کرده است. کشور ایران حدود يك درصد از جمعيت كره زمين را دارا می­باشد و ۱/۱ درصد از مساحت كره زمين را به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه سهم منابع آبي ايران فقط ۰/۳۶ درصد از كل منابع آبي دنياست. چالش‌های نوین آب و مدیریت آن از جمله خشک‌شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، کاهش منابع آب زیرزمینی، فرونشست زمین، آلودگی آب و توفان‌های شن و نمک امروزه گریبان‌گیر مردمانی شده است که روزگاری خود به پیشگامی در مدیریت پایدار منابع آب شناخته می‌شدند. بحران آب در سالیان اخیر از دغدغه های همه سیاستمداران و پژوهشگران ایران زمین بوده است. اما بسیاری از کشورها توانسته اند به مقابله با بحران آب بپردازند. مقابله با بحران آب در کشورهای همکاری توسعه اقتصادی چگونه بوده است و از کی شروع شده است؟

تلاش كشورهای مختلف برای اجرای انواع سياست های مقابله با بحران آب كه تحت عنوان مديريت يكپارچه آب يا مديريت به هم پيوسته آب مطرح است دستاوردهای مختلفي در بين كشورها داشته و خواهدداشت. نتايج نهادی به اسم GWP یا نهاد همياری جهاني آب در سال ۲۰۰۰ ،اين تلاش ها را در يك طيف رده بندی و دسته بندی كرده است. نتايج ارزيابيها بصورت مطلق سياه و سفيد نيست بلكه در يك طيفي از موفقيت ها يا عدم موفقيتها مطرح است. سمت راست شکل زیر كه آبي رنگ است يعني تلاشها به نتايج مثبتي انجاميده است و توانسته با موازين توسعه پايدار تطبيق پيدا كند و در سمت چپ كه به قرمز نزديك است بر اثر سوء مديريت اعمال شده، شرايط بحراني حاكم مي شود

كشورها در اين نمودار به سه گروه تقسيم بندی مي شوند: كشورهای با درآمد پايين در سال ۲۰۰۰ در منطقه قرمز بودند و اگر موفق شوند اميد است در سال ۲۰۲۵ به منطقه نارنجي برسند، يعني از شدت بحران آب آنها كم شود. كشورهای با درآمد متوسط با طيف نزديك به نارنجي و زرد بودند كه پيش بيني مي شود در صورت موفقيت در سال ۲۰۲۵ وارد طيف زرد بشوند، كه وضعيت بهتری نسبت به كشورهای كم درآمد است. كشورهای سازمان همكاری توسعه و اقتصادی (OECD) برنامه ريزی خود را از پنجاه سال قبل از ساير كشورها (يعني ۱۹۵۰) شروع كردند، در سال ۱۹۷۵ به نقطه زرد رسيدند و توانستند در سال ۲۰۰۰ به منطقه زرد سبز برسند و به منطقه آبي و سالم و مناسب توسعه پايدار نزديك شوند. اين تابلو نشان مي دهد كه برای كشورهای كم درآمد و درآمد متوسط مسئله بحران آب موضوع جدی است و خروج موفقيت آميز از اين شرايط هم به سال ها و بلكه دهه ها زمان نياز دارد.

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود