نانو محک بهبود
برچسب انرژي استاندارد مصرف آب لوازم خانگي

برچسب انرژي استاندارد مصرف آب لوازم خانگي

تدوين استانداردهاي برچسب‌گذاري مصرف آب لوازم خانگي (شيرآلات، سردوش و آبشويه يا فلاشتانک) در مؤسسه تحقيقات آب با موفقيت به انجام رسيد.
به گزارش روابط عمومي موسسه تحقيقات آب، دکتر اکبرزاده؛ مجري طرح با اعلام اين خبر افزود: در اجراي عملي سياست‌هاي وزارت نيرو در راستاي استفاده بهينه از آب و فرهنگسازي عمومي به منظور استفاده منطقي از آن در منازل، طرح "تدوين استانداردهاي برچسب‌گذاري مصرف آب لوازم خانگي" در آبان‌ماه سال 1394 به موسسه تحقيقات آب ابلاغ گرديد که در نهايت با برگزاري جلسات مختلف کميته‌هاي فني طي 7 ماه در وزارت نيرو، هر سه استاندارد يادشده در کميته‌هاي فني سازمان ملي استاندارد ايران موفق به اخذ کد ملي شد.
بديهي است تدوين ديگر استانداردهاي لازم در اين خصوص، در دستور کار وزارت نيرو و اين مؤسسه قرار گرفته است.

 

روابط عمومي و امور بين‌الملل مؤسسه تحقيقات آب

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود