نانو محک بهبود
286 شهر ايران داراي شبکه فاضلاب هستند

286 شهر ايران داراي شبکه فاضلاب هستند

منبع خبر: پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو  

مدير دفتر نظارت بر بهره برداري طرح هاي فاضلاب کشور مطرح کرد:

286 شهر ايران داراي شبکه فاضلاب هستند/ اغلب شهرهاي ساحلي داراي سامانه هاي فاضلاب و بهره برداري هستند

مدير دفتر نظارت بر بهره برداري طرح هاي فاضلاب کشور گفت: اغلب شهرهاي ساحلي داراي سامانه فاضلاب فعال هستند، بقيه شهرها نيز در برنامه هاي آتي تحت پوشش اين شبکه قرار مي گيرند.
مهندس "بهنام وکيلي" مدير دفتر نظارت بر بهره برداري طرح هاي فاضلاب کشور در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون) با بيان اين مطلب گفت: تا پايان سال 94 حدود 26 ميليون و 700 هزار نفر جمعيت شهري تحت پوشش سامانه هاي تاسيسات فاضلاب و حدود 18 ميليون و 200 هزار نفر صرفا تحت پوشش تصفيه خانه هاي فاضلاب قرار گرفتند.
وي افزود: در حال حاضر نيز حدود 160 تصفيه خانه فاضلاب براي پوشش بخش ديگري از جمعيت شهري در حال بهره برداري قرار دارد.
وکيلي طول شبکه هاي فاضلاب کشور را حدود 56 هزار کيلومتر ذکر کرد و گفت: ارقام ذکر شده مربوط به 286 شهر است که داراي شبکه فاضلاب هستند.
وي با اشاره به اينکه بطور متوسط حدود 44.5 درصد جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات فاضلاب هستند، تاکيد کرد: کمتر از 1 درصد جمعيت روستايي يعني حدود 70 هزار نفر تحت پوشش شبکه  فاضلاب و 48 هزار نفر تحت پوشش تصفيه خانه فاضلاب قرار دارند.
مدير دفتر نظارت بر بهره برداري طرح هاي فاضلاب کشور تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب روستايي فعال در کشور را حدود 35 تصفيه خانه ذکر کرد و افزود: کمبود منابع اعتباري باعث شد تا اجراي سامانه هاي تصفيه فاضلاب در روستاها با تاخير آغاز شود.
وي در خصوص احداث سامانه هاي تصفيه فاضلاب در شهرهاي ساحلي نيزگفت: شهرهاي ساحلي در شمال و جنوب کشورمان معمولا يا داراي سامانه هاي فاضلاب و بهره برداري هستند يا در اولويت برنامه هاي آتي براي اجرايي شدن اين طرح ها قرار دارند.
وکيلي تصريح کرد: در بيشتر شهرهاي شمالي به دليل بالا بودن سطح آب زيرزميني، احداث شبکه هاي فاضلاب با مشکل مواجه است.
وي با بيان اين مطلب که براي ساخت تصفيه خانه ها بودجه هاي عمراني داريم ولي براي نگهداري سامانه هاي فاضلاب هيچ اعتبار ملي درنظر گرفته نشده است، اظهار داشت: شرکت ها از محل اعتبارات داخلي خود، اقدام به نگهداري شبکه و تاسيسات فاضلاب مي کنند که هزينه هاي قابل توجهي نيز در پي دارد.
مدير دفتر نظارت بر بهره برداري طرح هاي فاضلاب کشور در خصوص طرح برون سپاري "بهره برداري از سامانه هاي فاضلاب کشور توسط بخش خصوصي"  اظهار داشت: از چند سال قبل موضوع برون سپاري ها مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اين دفتر از سه سال قبل اقدامي را انجام داد که براساس آن، شرکت هاي خصوصي متقاضي بهره برداري، با هماهنگي وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزي رتبه بندي شدند و براي آنها گواهينامه هاي صلاحيت بهره برداري صادر شد تا در زمينه هاي نيروي انساني، تجهيزات و تجربه کاري داراي گواهينامه رتبه بندي باشند.
وي با اشاره به  رتبه بندي شرکت هاي پيمانکار، گفت: شرکت هاي داراي رتبه 1، بالاترين و شرکت هاي داراي رتبه 4، پائين ترين درجه صلاحيت را دارا خواهند بود که در اين خصوص حدود 150 شرکت ارزيابي شدند تا شرکت هاي آب و فاضلاب بتوانند در اولويت اول از وجود اين شرکت ها براي برون سپاري بهره مند شود.
وکيلي در پاسخ به اينکه درآمد شرکت هاي بهره بردار سامانه هاي فاضلاب چگونه تامين مي شود، گفت: روش هاي مختلفي براي کسب درآمد در اين بخش وجود دارد که از جمله مي توان به روش هاي بيع متقابل، خريد تضميني،
BOT و... اشاره کرد.
وي ادامه داد: همچنين معمولا پسابي در اختيار اين شرکت ها قرار مي گيرد تا با فروش اين پساب به بخش صنعت و کشاورزي و ...، اعتبارات خود را تامين کنند.
او يکي ديگر از منابع درآمد اين شرکت ها را خريد تضميني پساب ها از سوي دولت ذکر کرد و افزود: از محل خريد تضميني پساب توسط دولت، بخشي از هزينه هاي شرکت هاي بهره بردار تامين مي شود.
 

 

 

 

 

ارسال خبر :خانم نجاتی

 

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود