نانو محک بهبود
کاهش 32 درصدی حجم جریان‌های سطحی آب نسبت به میانگین بلندمدت

کاهش 32 درصدی حجم جریان‌های سطحی آب نسبت به میانگین بلندمدت

صبا به نقل از فارس

به گزارش صبا به نقل از فارس، حجم جریان‌های سطحی و مقایسه آن با سال آبی گذشته و متوسط بلندمدت از ابتدای مهرماه تا شهریورماه گذشته و سال آبی 95-94 نشان می‌دهد در تمامی حوضه‌های آبریز درجه یک کشور حجم جریان‌های سطحی در سال آبی نسبت به سال گذشته 44 درصد افزایش پیدا کرده است، این در حالی است که نسبت به میانگین بلندمدت با کاهش 32 درصدی روبرو بوده است.
براساس این گزارش، بیشترین میزان افزایش حجم جریان‌های سطحی مربوط به حوضه آبریز دریاچه ارومیه با 4 هزار و 956 میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با سال گذشته رشد 133 درصدی را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز در مقایسه با میانگین بلندمدت با کاهش 5 درصدی حجم جریان‌های سطحی آب روبرو هستیم.
کمترین حجم جریان‌های سطحی مربوط به حوضه آبریز مرزی شرق با ثبت 307 میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با میانگین بلندمدت با کاهش 79 درصدی روبرو بوده است، نکته اینکه در این حوضه آبریز نیز در مقایسه با سال گذشته میزان جریان‌های سطحی آب 19 درصد رشد داشته است.
گفتنی است، کل حجم جریان‌های سطحی آب در کشور در سال آبی 95-94 برابر با 59 هزار و 112 میلیون مترمکعب بوده است.

 

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود