نانو محک بهبود
 کتاب حفاظت آب زیرزمینی: مبانی و روش‌ها منتشر شد

کتاب حفاظت آب زیرزمینی: مبانی و روش‌ها منتشر شد

شبکه خبری آب ایران

 

جلد اول کتاب «حفاظت آب زیرزمینی: مبانی و روش‌ها» ترجمه آقایان مهندسین «علی ملکی میلانی» و «علیرضا اتحاد» توسط انتشارات بهار دخت در تبریز منتشر شد.
 

این کتاب که ترجمه کتابGROUNDWATER PROTECTION: PRINCIPLES AND PRACTICE

حفاظت محیط زیست انگلستان است، در جلد اول نگاهی به تعاریف آب زیرزمینی و خاستگاه‌های آن و عوامل تهدید کننده آب‌زیرزمینی دارد و رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست انگلستان را در مدیریت آب زیرزمینی بیان می‌کند
از نکات قابل توجه دیگر این کتاب بررسی آلودگی آب های زیرزمینی با تشریح انواع آلاینده ‌ها، چگونگی ایجاد و گسترش آلودگی، استراتژی‌های مدیریت برداشت و تغذیه و مواضع سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل هرگونه ایجاد آلودگی است.
ضمناً ترجمه جلد دوم این کتاب که دربردارنده ادامه مواضع سازمان محیط زیست، منابع ایجاد آلودگی، قوانین و در نهایت ابزارها و دستورالعمل‌های مرتبط است، به پایان رسیده و به زودی منتشرخواهد شد.

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود