نانو محک بهبود
بحران مزمن آب در کشور باید درمان شود

بحران مزمن آب در کشور باید درمان شود

معاون وزیر نیرو گفت: بحران مزمن آب در کشور باید درمان شود و هنوز هم دیر نیست.

به گزارش ایلنا، رحیم میدانی با تاکید بر اینکه بحران مزمن آب در کشور باید درمان شود و هنوز هم دیر نیست، گفت: شرایط ناپایدار در مدیریت آب کشور باید به سمت شرایط پایدار برود.

وی ادامه داد: اگر دنبال پایداری سرزمین هستیم باید به اندازه ظرفیت اکولوژیک به منابع آبی فشار بیاوریم و اگر این فشار بیش از اندازه شود، گرفتار ناپایداری در کیفیت و کمیت منابع آبی خواهیم شد.

میدانی با بیان اینکه باید هرچه سریع تر تصمیمات بزرگی گرفته و آنها را اجرا کنیم تا به وضعیت متعادل برسیم، افزود:جمعیت کشور ما ۸۰ میلیون نفر شده و متوسط بارندگی دراز مدت ۲۴۳ میلیمتر است اما در 8 سال اخیر به ۲۰۳ میلیمتر کاهش یافت همچنین دمای هوا یک‌درجه سانتیگراد افزایش یافته که موجب افزایش تبخیر می‌شود.

معاون وزارت‌نیرو در امور آب و آبفا بیان داشت: بیشتر مصارف آب سطحی و زیرزمینی مربوط به کشاوزی است و ۸.۵ درصد مربوط به صنعت است. وضعیت مصرف آب کشاورزی در کشور ما پیام تکان‌دهنده‌ای را همراه دارد.

وی اظهار داشت: ۹۲ درصد تولیدات زراعی و باغی از زمین‌های آبی است که وابستگی ما را نشان می‌دهد. کشاورزی مصرف‌کننده بزرگی است و بیش از ۹۰  درصد آب را مصرف می‌کند. در عین حال، ۸۶ درصد از منابع آب تجدیدپذیر را مصرف می‌کنیم، در حالی‌که سازمان‌ملل می‌گوید بالاتر از ۴۰ درصد حتما عواقب و عوارضی در پی خواهد داشت و باید مصرف خود را کاهش دهیم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: کاهش شدید آب در پیکرهای آبی، از بین رفتن سفره‌های زیرزمینی، تولید و انتشار ریزگردها، قرار گرفتن ۷۸ درصد منابع آب‌های زیرزمینی در وضعیت بحران، فرونشست زمین، افت کیفیت منابع سطحی و زیرزمینی، آسیب‌دیدن قطعی کشاورزی و ناپایداری در تامین آب، بیکاری بسیاری از کشاورزان و ... از جمله عواقب ادامه روند استفاده بیش از حد از منابع زیرزمینی است.

 

ارسال خبر:خانم مریم نجاتی

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود