نانو محک بهبود
  <كمبود آب> در 4 استان هم مرز با سواحل خليج فارس و درياي عمان

<كمبود آب> در 4 استان هم مرز با سواحل خليج فارس و درياي عمان

کشور در سال هاي اخير به علت کاهش حجم بارندگي با بحران جدي آب روبرو شده است. اين بحران نه تنها در مناطق کويري بلکه در مناطق ساحلي کشور نيز وجود دارد. استان هاي بوشهر و هرمزگان با وجود دارا بودن مرز طولاني با سواحل خليج فارس و درياي عمان از جمله استان هايي هستند که بيشترين مشکل آبي را در کشور دارند و در وضعيت «کمبود آب» قرار گرفته اند. خوزستان و سيستان و بلوچستان هم که مرز آبي با سواحل خليج فارس و درياي عمان دارند در وضعيت چندان مناسبي قرار ندارند و با تداوم شرايط موجود با مشکل کمبود آب روبرو خواهند شد.
    
    تابستاني سخت براي تامين آب آشاميدني استان بوشهر
    «کيقباد ياکيده»، مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در گفت و گو با «ايران» از تابستاني سخت براي تامين آب آشاميدني استان خبر داد و تصريح کرد: با اين شرايط و کاهش انتقال آب از چشمه «ساسان» و رودخانه «شاپور» کازرون، اين استان تابستان امسال به طور حتم با مشکل تامين آب آشاميدني مواجه است. وي با تاکيد بر رعايت مصرف بهينه آب در بخش هاي مختلف، افزود: مردم استان بوشهر ضمن رعايت الگوي مصرف با استفاده بهينه از منابع آبي و صرفه جويي در مصرف آب، بايد مجريان توزيع آب استان را در مديريت آب و کاهش تنش هاي آبي کمک کنند.
    
    نوبت بندي توزيع آب در برخي نقاط استان
    مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از نوبت بندي توزيع آب در برخي نقاط استان خبر داد وگفت: تنش و بحران کمبود آب در تابستان امسال هم موجب نوبت بندي توزيع آب در نقاط مختلف استان شده است.
    ياکيده با بيان اينکه وضعيت تامين منابع آب آشاميدني استان بوشهر نامساعد است، اظهار داشت: اکنون آب شبکه به برخي نقاط مرتفع استان منتقل نمي شود و آب اين نقاط روزانه از طريق تانکر آبرسان تامين مي شود. مشترکان آب استان بايد فرهنگ بهينه مصرف آب را در برنامه روزمره خود قرار دهند تا تنش آبي کاهش يابد.
    مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به اينکه در استان ذخيره آبي نداريم، تصريح کرد: 7درصد منابع آبي استان ازچاه هاي پراکنده در شهرها و روستاها، 93 درصد هم از 2 استان فارس(36 درصد) و کهگيلويه وبويراحمد (57 درصد) تامين مي شود. آن تعداد شهرهاي استان که براي تامين آب به کهگيلويه و بويراحمد متصل هستند، مشکلي براي تهيه آب ندارند، اما شهرهايي چون بوشهر، برازجان، سعدآباد، آبپخش، شبانکاره و دالکي که آب آنها از فارس و کازرون تامين مي شود، دچار بحرانند.
    
    افزايش انشعابات غيرمجاز آب
    وي به افزايش انشعابات غيرمجاز آب در استان اشاره کرد و گفت: اين انشعابات اغلب در نقاط حاشيه نشين شهر مشاهده شده است. طبق قانون «منع واگذاري خدمات به نقاطي که خارج از حوزه شهري هستند»، نمي توانيم به اين مناطق آبرساني داشته باشيم. از اين رو حاشيه نشينان اقدام به انشعابات غيرمجاز آب مي کنند. به عنوان نمونه بوشهر و برازجان هر يک 6هزار نفر حاشيه نشين دارد. گناوه و کنگان هم از ديگر شهرهاي داراي حاشيه نشين در استان هستند.
    ياکيده در خصوص جلوگيري از انشعابات غيرمجاز آب در استان، گفت: مدتي است که شوراي حفظ حقوق بيت المال در اين مورد مصوبه اي را صادر کرده که پيرو آن نيروي انتظامي و قوه قضائيه به کمک ما در سازمان آبفاي استان آمده واقدام به قطع آب ساکنان اين مناطق مي کنند. با توجه به گرماي هوا تاکنون افزايش مصرف آب نداشتيم و نمي توانيم افزايش مصرف آب داشته باشيم چون مقدار آبي که به استان ما اختصاص داده مي شود، کم است و ماهم همان مقدار آب اختصاصي را در شهرهاي استان توزيع مي کنيم. خوشبختانه 60 درصد مردم صرفه جويي در مصرف آب را رعايت مي کنند و 40 درصد ديگر در صورت مشاهده مثل آب پاشي آسفالت به آنان تذکر داده مي شود.
    
    شرايط بحراني وضعيت آب در 9 شهر هرمزگان
    «امين قصمي»، مديرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان هم وضعيت آب 9 شهر استان ازجمله شهرهاي بندرعباس، خمير، سيريک، رويدر، سوزا، بستک، جناح، شهرک طولاو گروک را در شرايط بحراني اعلام کرد و گفت: شهرهاي بيکا، چارک، زيارتعلي، فارغان، سردشت، گوهران، تخت و قلعه قاضي و هشتبندي در آستانه بحران قرار دارند.
    وي به تدابير انديشيده شده اين شرکت براي گذر از بحران اشاره کرد و يادآور شد: اين شرکت در پي تداوم خشکسالي و کم آبي شديد ناشي از آن، اقدامات خود را در قالب 3 محور مديريت تامين، توزيع و مصرف دسته بندي کرده است. در بخش تامين 19 حلقه چاه در 13 شهر استان شامل بندرخمير، رويدر، بيکا، زيارتعلي، هشت بندي، سردشت و گوهران، کوشکنار، فين، ميناب، فارغان، بستک و جناح حفر، تجهيز و يا کف شکني شده است. همچنين پروژه هايي نظير احداث آب شيرين کن 10 هزار مترمکعبي «چارک» و اجراي خط انتقال آن به بستک و جناح، اجراي خط انتقال آب شيرين کن به مخزن 20 هزارمترمکعبي بندرلنگه و احداث و راه اندازي آب شيرين کن 100 هزار مترمکعبي بندرعباس در حال اجراست که با اتمام اين پروژه ها در مجموع 2 هزار و 833 ليتر بر ثانيه به ظرفيت آبي استان اضافه مي شود.
    
    اصلاح شبکه فرسوده در 11 شهر
    مديرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان درباره مديريت توزيع و برنامه ريزي در راستاي کاهش هدر رفت آب، گفت: در اين باره طرح اصلاح و بازسازي 197 کيلومتر شبکه فرسوده در 11 شهر استان و اصلاح و بازسازي 186 کيلومتر خط انتقال در دست اجراست. در بخش مديريت مصرف نيز اقدامات فرهنگي، آموزشي و ترويجي و نصب کاهنده هاي مصرف جهت بهينه سازي مصرف، قطع وجريمه انشعابات پرمصرف و کاهش مصرف انشعابات صنايع و همکاري جهت جداسازي آب فضاي سبز از آب شرب را دردستور کار داريم.
    
    جيره بندي آب نداريم
    وي به وضعيت جيره بندي آب استان اشاره کرد و يادآور شد: در حال حاضر جيره بندي آب را در دستور کار نداريم. با برنامه ريزي هاي صورت گرفته وتجهيز وحفر چاه هاي موجود در دشت هاي «شميل» و «نيان» بخش عمده اي از کمبود آب اين شهر برطرف شده و تا زمان احداث و وارد مدار شدن منابع تامين آب جديد، صرفه جويي در مصرف آب از سوي مردم و ادارات دولتي، نظامي و انتظامي و فضاي سبز مي تواند کمبود فشار موضعي موجود در برخي از نقاط شهر را رفع کند.
    قصمي درباره اينکه آيا تابستان امسال در تامين آب آشاميدني استان مشکلي وجود دارد يا خير، افزود: با توجه به کاهش ذخاير آب به دليل تداوم خشکسالي هم اکنون حجمي معادل 3 هزار و 200 ليتر بر ثانيه آب توليد مي شود که به دنبال آن استان با کمبود آب به ميزان 900 ليتر بر ثانيه مواجه است. در حال حاضر آب مورد نياز استان از 3 منبع شامل منابع آبي سطحي (آب سدها) 35 درصد؛ 12 درصد از طريق شيرين سازي آب دريا و مابقي که 53 درصد است از سفره هاي آب زيرزميني موجود در دشت ها تامين مي شود.
    وي از راهکارهاي مديريت مصرف آب را برخورد با انشعاب هاي غيرمجاز عنوان کرد که در اين راستا شرکت آبفاي هرمزگان درچند مرحله با اخطار شفاهي، کتبي و نهايتاً قطع انشعاب، ازاستفاده کنندگان انشعاب هاي غير مجاز مي خواهد تا با تکميل مدارک، به صورت قانوني از آب شرب بهداشتي استفاده کنند. به گفته وي، سال گذشته 260 انشعاب غيرمجاز آب در استان شناسايي شد. با پيگيري هاي صورت گرفته دراين خصوص از سوي کارکنان حوزه مشترکين 180 نفر از متخلفان با مراجعه به شرکت نسبت به تشکيل پرونده ومجازسازي وخريد انشعاب آب اقدام کردند. اين مقام مسئول در شرکت آبفاي هرمزگان بارش سال زراعي 95 – 94 با 150 ليتر را بهتر از بارش سال گذشته بيان کرد و ادامه داد: اما تداوم خشکسالي سال هاي گذشته و فاصله دور آن از ميانگين کشوري (250 ميلي متر) و ميانگين جهاني (750 ميلي متر) نتايج مناسبي را نشان نمي دهد؛ لذا هم اکنون حجم مفيد سد «استقلال» 30 ميليون مترمکعب است و منابع زيرزميني نيز به طور کافي تغذيه نشده اند.
    قصمي اعتبار مصوب شده تنش آبي سال گذشته هرمزگان را 250 ميليارد ريال عنوان کرد که از اين ميزان 75 ميليارد ريال معادل 30 درصد تخصيص داده شده، اما اعتبار سال 95 هنوز تعلق نگرفته و اين شرکت بنا به ضرورت، فعاليت هاي مقابله با تنش آبي را براي پيشگيري شروع کرده است.

 

پریسا سادات عظیمی
  

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود