نانو محک بهبود
هشدار وزير نيرو درباره وضعيت بحراني آب اولويت اول ما مديريت فصل گرما است

هشدار وزير نيرو درباره وضعيت بحراني آب اولويت اول ما مديريت فصل گرما است

بحران آب در ايران بحث تازه اي نيست و در اين سال ها مسوولان همواره علت بحراني بودن شرايط آب در كشور را به شرايط اقليمي و آب و هوايي و الگوهاي نادرست مصرف ربط مي دهند و كارشناسان مديريت ناكارآمد منابع آبي، سد سازي هاي غير كارشناسي و هدررفت آب در زمين هاي كشاورزي را مهم ترين عوامل به وجود آورنده بحران آب مي دانند. در چنين شرايطي كه كارشناسان و مسوولان هر روز درباره بحث بحران آب و خشكسالي در تابستان امسال هشدار مي دهند، وزير نيرو مديريت فصل گرما را به عنوان اولويت اول وزارتخانه تحت مديريت خود مطرح مي كند. حميد چيت چيان با اشاره به اينكه مديران آب و فاضلاب سراسر كشور بايد برنامه هاي اقدام اضطراري كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت تامين آب براي تابستان را در هر منطقه و شهري داشته باشند و با به كارگيري تمام ظرفيت هاي ملي و منطقه اي اين شرايط را مديريت كنند، گفت: كشور ما ١٤ سال است كه درگير خشكسالي شديدي شده است، شرايط تغيير اقليم و افزايش دما نيز فشار مضاعفي بر كشور وارد مي كند و نياز به آب همراه با افزايش جمعيت تقاضا براي آب را روز به روز گسترش داده است. وي با اعلام اينكه امروز اولويت ما آمادگي براي مديريت فصل گرما است، ادامه داد: زماني گفته مي شد متوسط بارش كشور ٢٥٠ ميلي متر است، اما هم اكنون اين ميزان بارش به ٢٠٥ ميلي متر كاهش يافته و بر اثر افزايش دما و تبخير آب تجديدپذير از ١٣٠ ميليارد مترمكعب به ١٠٥ميليارد رسيده است. اين آمار مربوط به ميانگين كشوري است: در حالي كه در برخي استان ها تا ٧٠ درصد كاهش بارش داشته ايم و اين شرايط را براي كنترل سخت كرده است. وي تاكيد كرد: هر مدير و كارشناسي بايد از جزييات برنامه هاي استان براي تامين آب در پيك تابستان اطلاع داشته باشد و با تسلط بر برنامه هاي اضطراري، همه سازمان در جهت اجراي برنامه ها همسو باشد. در شرايط خشكسالي نيازمند تلاش و همت همه هستيم تا با وجود اين تلاش ها بهترين خدمات را به مردم ارايه دهيم.
    وزير نيرو با بيان اينكه در صنعت آب و آبفا از ظرفيت انساني بسيار خوبي برخورداريم، گفت: مهم ترين اقدام ما استفاده بهينه از ظرفيت انساني اين صنعت است، چرا كه رضايت به وضعيت موجود آغاز سقوط است. وي افزود: در زمان حاضر يكي از مهم ترين وظايف مديران جانشين پروري و ارتقا بخشيدن به نيروهاي جوان است تا خلاقيت و ابتكار در شركت ها باشد، بايد به صورتي سيستماتيك شركت مهندسي روي نيروهاي جوان برنامه ريزي داشته باشد. او با اشاره به توسعه فعاليت هاي آب رساني به روستاها گفت: تا سال ٩٢ اعتبار متمركزي براي آب روستايي وجود نداشت، اما در بودجه سال ٩٣ حدود ٣٤٠ ميليارد تومان اختصاص يافت. وزير نيرو با اشاره به شش برابر شدن اعتبار اجراي مجتمع هاي آب رساني افزود: در بودجه سال ٩٤ علاوه بر افزايش رديف به ٤٠٠ ميليارد تومان، با موافقت مجلس ٥٠٠ ميليون دلار از صندوق ملي به توسعه مجتمع هاي آب رساني روستايي اختصاص يافت: اين موضوع همت مديران را طلب مي كند تا اين منابع درست مصرف شود و سال ٩٤ در آب روستايي با تحول اساسي روبه رو خواهيم بود. وي تصريح كرد: چنين اعتباري اگر درست هزينه شود يك دستاورد بزرگ خواهد بود و بايد يك ظرفيت جديد براي اجراي طرح هاي روستايي و تامين آب روستاهاي كشور ايجاد كرد.
    
    
روزنامه اعتماد

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود