نانو محک بهبود
بی آبی ،بحران‌ آب،خشکسالی،نانو محک بهبود

جمعيت آوارگان آب در ايران در حال افزايش است

استاد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران با بيان اينكه در جنوب شرق كشور به دليل خشكسالي آوارگان آب داريم و با خشك شدن درياچه اروميه، بر تعداد آوارگان آب كشور افزوده خواهد شد ،گفت: آوارگان آب درياچه اروميه به تهران مهاجرت مي كنند. حسين ايماني جاجرمي در نشست «نقش باورها، ارزش ها و سرمايه اجتماعي در حكمراني آب» با اشاره به اينكه در ايران زندگي بر پايه آب شكل گرفته و احتمالانابودي كشور هم به دليل كمبود آب خواهد بود، گفت: برخلاف شعارهايي كه در جامعه رايج است، ايرانيان به شدت انسان هايي مادي هستند زيرا همه چيز را با پول خريداري مي كنند. وي ادامه داد: شهرداري ها به راحتي با پول قوانين و مقررات را مي فروشند و نتيجه اين رفتار وضعيت اسفبار امروز تهران است. وي اضافه كرد: متاسفانه در كشور به همه چيز نگاه كالايي و قيمتي داريم، اما جالب اينجاست كه حتي تمدن غربي كه ما آن را منشا مادي گرايي مردم ايران مي دانيم هم، چنين رفتارهايي را به شدت نقد مي كنند. استاد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران اضافه كرد: به بچه ها پول مي دهيم كتاب بخوانند يا قرآن ياد بگيرند يا با پول سربازي را مي خريم و اختلاف طبقاتي در كشور ايجاد مي كنيم، زيرا بي پول ها مجبور هستند كه به سربازي بروند و پولدارها آن را مي خرند پس به اين ترتيب ارزش اين كار را زير سوال مي بريم. وي بيان كرد: در ايران به دنبال استفاده اقتصادي از آب هستيم و ضمن آنكه ارزش هاي اقتصادي به طور كامل موضوع آب را به حاشيه مي برد و به عنوان مثال در اراك تالاب ميقان كه زيستگاه اصلي پرندگان است قرباني سود اقتصادي ناشي از يك كارخانه مي شود كه در كنار اين تالاب قرار گرفته و در حال تخريب كردن اكوسيستم منطقه است.
     ايماني جاجرمي گفت: نمي دانيم در ايران نگاه به زندگي و منابع طبيعي چگونه است و آيا بر اساس ارزش هاي اخلاقي شكل گرفته يا جريان كالايي شدن و پولي بودن، بر آن حاكم است. استاد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران تاكيد كرد: در سطح سياستگذاري، بايد قبل از ابلاغ يك قانون آن را به بحث بگذاريم زيرا نقد آن به راحتي انجام مي شود، اما پس از ابلاغ قانون، برخورد يا تغيير در آن دشوار خواهد شد. وي افزود: متاسفانه در ايران سياستمدار و حكمران مباني تصميم خود را به بحث نمي گذارد و بسياري از مشكلات و مسائل حوزه محيط زيست هم به دليل عدم نقد سياست ها بوده است، زيرا تصميم سازان پشت درهاي بسته تصميم گرفته اند. وي ادامه داد: شايد ٣٠ سال قبل كارشناساني كه بزرگراه شهيد كلانتري را وسط درياچه اروميه طراحي كردند، قصد نداشتند مشكلي براي درياچه ايجاد كنند اما نتيجه تصميم گيري آنها يك نتيجه منفي داشته است. ايماني جاجرمي افزود: شهر جديد پرديس در شرق تهران احداث شد و هدفگذاري اصلي اين شهر براي اسكان ٧٠ هزار نفر بود اما در دولت قبل بدون مطالعه در اين منطقه، مسكن مهر اجرا شد و امروز بايد يك ميليون و ٧٠٠ هزار نفر جمعيت در پرديس زندگي كنند و معضل جدي اين منطقه هم مساله تامين آب است. وي افزود: يعني وزارت راه و شهرسازي بدون توجه به چگونگي تامين آب و نظر ساير ارگان ها مسكن مهر در پرديس ايجاد كرد و امروز نبود آب، فاضلاب، سيستم آموزشي و غيره مهم ترين مشكلات اين شهر هستند.
    
    


 روزنامه اعتماد

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود