نانو محک بهبود
اطلاعيه در خصوص كار گاه ايمني در آزمايشگاه

اطلاعيه در خصوص كار گاه ايمني در آزمايشگاه

به نام خدا

 

به علت تعطيلاتي كه در اين هفته وجود داشت دانشجويان سعي كنند تا آخر اين هفته در آزمون ايمني در آزمايشگاه شركت نمايند.

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود