نانو محک بهبود
شبكه آبرساني كشور نشتي دارد

شبكه آبرساني كشور نشتي دارد


ايران کشوري کم باران است که خشکسالي هاي دوره اي و قابل انتظار هر بار بر پهنه آن خيمه مي زند، ذخاير سدها را خالي مي کند، تامين آب براي مصارف شهري و کشاورزي را به چالش مي کشاند و... اما با همه اينها آنچه بيش از همه ذخاير و منابع آبي ايران را تهديد مي کند، ضعف مديريت مصرف و هدر رفتن مستمر آب در همه بخش هاست. آمارها از ميزان هدر رفتن آب در ايران ابعاد نگران کننده بحران را نشان مي دهد. 93 درصد کل منابع آبي در بخش کشاورزي مصرف مي شود که حدود 70 درصد آن هدر مي رود. 30 درصد نيز در بخش مصارف شهري و خانگي هدر رفت داريم.
    
اين 30 درصد جداي از مصرف بي رويه آب در ايران است که بر اساس آمارها دو برابر متوسط سرانه مصرف جهاني است.
    
برآورده هاي انجام شده نشان مي دهد فقط در شهر تهران، 5/24 درصد از مجموع آب توليد شده، بدون درآمد است. يعني 5/24درصد از آبي که براي تهران توليد مي شود، به مصرف مي رسد بدون اينکه درآمدي براي شرکت آبفا داشته باشد. به عبارت دقيق تر ارگان ها و نهادهايي که نگران پرداخت هزينه آب نيستند جزو مشترکين پرمصرف به شمار مي روند. اين در حالي است که نيمي از اين ميزان آب يعني 12درصد در اثر فرسودگي شبکه، نشت هاي پنهان و شکستگي ها به هدر مي رود.
    
مديردفتر مديريت مصرف و نظارت بر کاهش هدر رفت آب شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور در گفت و گو با ايران با اشاره به اينکه آب بدون درآمد سه جزء اصلي دارد که شامل هدر رفت واقعي، ظاهري و مصارف مجاز بدون درآمد است، مي گويد: «آنچه مد نظر اغلب مردم به عنوان نشت نامبرده مي شود آبي است که به شکل واقعي از شبکه هدر رفته است
    
هدر رفت آب به صورت نشتي به روش هاي مختلف صورت مي گيرد که شامل نشت از خطوط انتقال آبي که از مخازن نگهداري آب سرريز مي شود، نشت از مخازن و نشت از انشعابات مشترکين است. اما سوال اصلي اين است که چگونه مي توان جلوي هدر رفت واقعي آب را گرفت و از اتلاف آب جلوگيري کرد؟
     به گفته علي سيد زاده يکي از روش هاي پيشگيري از هدر رفت آب، اصلاح و بازسازي شبکه ها يا خطوط فرسوده لوله هاي آب است. اصلاح و بازسازي علاوه بر اينکه به حفظ منابع آب کمک مي کند يعني از هدر رفت آب جلوگيري مي کند مانع از آلودگي آب در محل شکستگي و فرسودگي لوله هاي آب نيز مي شود. با توجه به اينکه لوله هاي انتقال آب در زير زمين مدفون هستند و شکستگي و فرسودگي لوله ها و نشتي آب قابل مشاهده عيني نيست اصلاح و بازسازي از فعاليت هاي روزمره شرکت آب و فاضلاب است.
    
    
يک شبکه آب براي انواع مصرف
     استفاده از آب تصفيه شده براي مصارف عمومي از قبيل شست و شو، استحمام، نظافت عمومي و... يکي ديگر از عوامل هدر رفت و اتلاف آب است. بررسي ها نشان مي دهد 80 تا 84 درصد از آب مصرفي در شبکه آب شهري نيازي به تصفيه تا حد استانداردهاي آب شرب ندارد. با توجه به اينکه آب تصفيه شده هزينه هاي زيادي را شامل مي شود بسياري از کشورها براي صرفه جويي از اين منبع طبيعي شبکه هاي دوگانه اي را ايجاد کرده اند بدين شکل که آن ها آب شرب و آبي را که براي مصارف عمومي و بهداشتي به کار مي رود جداسازي کرده و با اين شيوه از اتلاف آب تصفيه شده جلوگيري مي کنند.
    
هفته گذشته وزير نيرو اعلام کرد ما به دنبال مطالعه هاي جداسازي آب شرب از شبکه بهداشت هستيم و اميدواريم اين طرح را طي چهار سال آينده عملياتي کرده يا دست کم زيرساخت مناسب را براي اين کار فراهم کنيم.
    
محمد خليلي مدير روابط عمومي آبفاي کل کشور بهره برداري شبکه هاي آب را از برنامه هاي کلي و از اهداف استراتژيک وزارت نيروعنوان مي کند و به ايران مي گويد: در حال حاضر آزمايش ها و کارهاي مطالعاتي روي طرح ساماندهي شبکه آب انجام شده و در برخي از شهر هاي کوچک مانند اطراف حرم حضرت معصومه(ع) در قم و اطراف حرم امام رضا(ع) در مشهد طرح ايجاد شبکه دوگانه آب به صورت آزمايشي انجام مي گيرد. وي مشکل اصلي را هزينه هاي بالاي توليد آب با کيفيت مناسب عنوان مي کند و مي گويد: معمولاً آب درون چاه ها به نيترات آلوده هستند و اين آب را به لحاظ بيماري زا بودن نمي توان وارد شبکه هاي آب شرب کرد اما آب هايي که کيفيت شرب شان مناسب نيست براي مصارف عمومي مشکلي ندارند و مي توان در نظافت خانه و فضاهاي عمومي و شست وشو استفاده کرد.
    
مدير روابط عمومي آب و فاضلاب کشور در ادامه مي افزايد: اگر بتوانيم آب شرب را از طريق سامانه ديگري در اختيار شهروندان قرار دهيم و آب با کيفيت پايين را براي خدمات استفاده کنيم نه تنها از اتلاف و هدر رفت آب با کيفيت خوب جلوگيري مي شود بلکه در هزينه هاي استاندارد سازي نيز مقرون به صرفه خواهد بود. البته ارائه خدمات شبکه دوگانه آب نياز به بررسي مسائل فني، اقتصادي و هزينه هاي تمام شده دارد علاوه بر آن پذيرش اجتماعي اينکه مردم تا چه اندازه از اين طرح استقبال مي کنند مساله حائز اهميت ديگري است که به صورت پايلوت آزمايش مي شود اما در هر حال استراتژي جداسازي سامانه شبکه آب هدف بلند مدت کشور است و کارهاي مطالعاتي در حال انجام است.
   

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود