نانو محک بهبود
واردات آب را جدي بگيريم

واردات آب را جدي بگيريم

محمدرضا بهزاديان، رييس اسبق اتاق بازرگاني تهران گفت: پيش بيني ناسا مبني بر ورود ايران به دوره 30 ساله خشكسالي واقعيتي است كه مسوولان امر نبايد آن را ناديده بگيرند. لذا يكي از مطمئن ترين اقدامات براي مقابله با آن، واردات آب است. وي در خصوص واردات آب به كشور به ايلناگفت: واردات آب ذهنيتي است كه سال ها قبل بايد به آن پرداخته مي شد اما اين مساله مغفول ماند. طبق اعلام ناسا ايران وارد يك دوره 10ساله خشكسالي مي شود كه در پايان 90 سال اول كشاورزي باقي نخواهد ماند و به احتمال ؟درصد نيز احتمال وقوع آن وجود دارد. بهزاديان تصريح كرد: ما بايد به دنبال توسعه پايدار برويم و براي تحقق آن يا بايد كشاورزي قطره يي را ترويج داده و صرفه جويي آب در كشاورزي را نهادينه كنيم يا اينكه بايد به واردات آب بپردازيم. سال ها قبل مساله واردات آب طرح شد و در اين خصوص NGO تشكيل و با شركت هاي مهندسي آب نيز صحبت هايي شد و با تشكيل هياتي مذاكراتي نيز با امامعلي رحمانف، رييس جمهور تاجيكستان براي واردات آب از اين كشور با توجه به اينكه جنوب اين كشور يكي از پرآب ترين مناطق دنياست، انجام شد. رييس اسبق اتاق بازرگاني تهران با اشاره به نتايج مذاكرات با رييس جمهور تاجيكستان، خاطرنشان كرد: رحمانف اعلام آمادگي كرد كه ساليانه ؟ميليارد مترمكعب آب به كشور ما صادر كند كه با اين اقدام ؟استان شرقي كشور سيراب مي شد حتي اضافه نيز مي ماند كه مي توانستيم به حاشيه جنوبي منتقل كنيم. در زمينه اجرايي شدن واردات آب كارهاي مطالعاتي انجام و قرار شد كه با خط لوله 1000 كيلومتري آب را از جنوب تاجيكستان به خراسان منتقل كنيم و از اين طريق آب مورد نياز براي امور صنعتي، فرآوري سنگ آهن جنوب خراسان و كشاورزي خراسان و كرمان تامين شود. بهزاديان تاكيد كرد: واردات آب مي توانست جهش اقتصادي بزرگي براي كشور باشد كه در اين صورت كشاورزي ايران و دشت هاي خشك شده مي توانست حاصلخيز شود. ايران مي توانست با واردات آب، گاز را با قيمت بين المللي به تاجيكستان بفروشد و با اين رويه در صورت بسته شدن آب ما نيز مي توانستيم گاز را قطع كنيم. اگر قرار باشد وارد دوره خشكسالي شويم بايد فكر 10 سال آينده را كنيم و براي بقاي كشور و مردم بايد تدابير لازم را بينديشيم و با اتخاذ تصميم درست چاره كار را پيدا كنيم.
    
  

روزنامه اعتماد

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود