نانو محک بهبود
پیروزی به دور اندیشی است و دور اندیشی به جولان اندیشه و اندیشه به نگاه داشتن اسرار  (نهج البلاغه - حضرت علی(ع))

پیروزی به دور اندیشی است و دور اندیشی به جولان اندیشه و اندیشه به نگاه داشتن اسرار (نهج البلاغه - حضرت علی(ع))

پیروزی به دور اندیشی است و دور اندیشی به جولان اندیشه و اندیشه به نگاه داشتن اسرار

(نهج البلاغه - حضرت علی(ع))

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود