نانو محک بهبود
سایه بان با قدرت تصفیه آب باران

سایه بان با قدرت تصفیه آب باران

یک ایرانی، سیستم جدیدی را ابداع کرد که عملیات جمع آوری و تصفیه آب باران و تبدیل آن به آب آشامیدنی و تبدیل انرژی خورشید به انرژی الکتریکی را در حداقل فضای اشغال شده انجام می دهد.ر دنیای امروز میلیون ها انسان در سراسر جهان فاقد دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تصفیه شده هستند.

به همین خاطر متخصصان این حوزه برای رسیدن به سیستم مناسب و کارگشا تحقیقات زیادی را انجام دادند.در نهایت، یک ایرانی به نام مصطفی بنکدار، سیستم جدیدی را ابداع کرد که عملیات جمع آوری و تصفیه آب باران و تبدیل آن به آب آشامیدنی را در حداقل فضای اشغال شده انجام می دهد.

روش کار دستگاه به این صورت است که انرژی خورشیدی توسط پنل های تعبیه شده در دستگاه دریافت می شود. سپس این انرژی به سه طریق مصرف می شود. یک بخش تبدیل به انرژی الکتریکی می شود و برای روشنایی در شب استفاده می شود. بخش دیگر برای تصفیه آب باران مصرف می شود و قسمت دیگر برای تهیه آب سرد و گرم مصرف میشود. تمامی این مراحل بدون هزینه و فقط با استفاده از انرژی پاک خورشید انجام می شود.  مخزن این دستگاه قابلیت ذخیره آب تا 60 لیتر را دارد.
لازم به ذکر است که آقای بنکدار در خارج از کشور سکونت دارند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
کلمات کلیدی:انرژی خورشیدی ،تصفیه اب ،سایبان ،ایرانی،نانو محک بهبود

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود