نانو محک بهبود
صرفه جویی در آب با ایده ای جدید

صرفه جویی در آب با ایده ای جدید

این سینک جدید جهت شستن دست ها است.ولی کاربران رابه صرفه جویی تشویق می کند.هنگام شستن دست ها آب تنگ ماهی به مرور کم می شود ول هیچگاه کاملا تخلیه نمی شودوبه محض اینکه شیر ا ببندید دوباره شروع به پر شدن می کند. برای حفاظت از این ماهی و همین طور تامین آب تمیز،سیستم تامین آب تمیز از آب دستشویی جدا است.

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود