نانو محک بهبود
فاضلاب،آبیاری سبزی،آلودگی،تهران،ایران،خشکسالی،بحران آب،نانو محک بهبود

لطفا آلوده نشويد


از صبح سه هزارميلياردنفر/ تومان با آمبولانس تماس گرفته اند و مي گويند آلوده شده اند. سه هزارميلياردنفر/تومان شوخي نيست ها. ممکن است فکر کنيد ما داريم به محمودرضا خاوري تکه مي اندازيم که سه هزارميلياردتومان را هپلي کرد و به اندازه سه هزارميلياردنفر حال کرد و بعد هم پاشد رفت بغل سلين ديون، همسايه شان شد و بعد از سلين ديون، يک ليوان آب هم روش خورد. اما نه. ما آمبولانس چي هستيم و از چشم ودل سير هستيم. نه چشممان دنبال سه هزارميلياردتومان انحرافي است، نه چشممان سلين ديون را گرفته. خلاصه وقتي سه هزارميلياردنفر/تومان با آمبولانس تماس گرفتند و گفتند آلوده شده اند، ديدم نمي شود که بلند شوم بروم تک تک همه شان را تنفس مصنوعي بدهم. براي همين رفتم دنبال ريشه آلودگي. چه چيزي مي تواند سه هزارميلياردنفر/تومان را آلوده کند؟ اول کوبيدم رفتم تا جاده چالوس و نگاه کردم ببينم توي سد کرج، جوراب آلوده اي، چيزي نيفتاده باشد که همه آلوده شده اند. اما نبود.
    بعد کوبيدم و رفتم تا شهرري و نگاه کردم ببينم آب فاضلاب تهران که باعث رشد و قوت و انرژي زياد سبزيجات و صيفي جات زمين هاي شهرري مي شود، باعث آلودگي شده، که ديدم همه مسوولان دارند هرگونه آلودگي به خاطر آبياري سبزيجات را تکذيب مي کنند.
    بعد کوبيدم رفتم تا منجيل و گفتم شايد يک آدم خوش صدا، جلو باد نشسته و باعث آلودگي، البته آلودگي صوتي، شده است، که کسي نبود. بعد گفتم زنگ بزنم آقاي احمدي نژاد و زدم و پرسيدم: «آقا شما باعث آلودگي نبودي، با اين بنزن توي بنزين که غيراستاندارد بود؟» که آقاي احمدي نژاد گفت: من از شما مي پرسم...
    انگشت به دندان و دندان به زبان و زبان به دهان گرفته، حيران مانده بودم که يکهو ديدم يکي مي زند به شيشه آمبولانس. شيشه را کشيدم پايين. محمدرضا زائري، مديرمسوول نشريه «خيمه» بود که پرسيد: دنبال چي مي گردي عمو؟ گفتم: دنبال منبع و منشا آلودگي. زائري گفت: «سعيد مرتضوي خيلي ها را آلوده و جوري ديگران را درگير کرده که کسي نتواند به عمق ماجرا راه يابد.»
    گفتم: اوه ماي لاو... پس من هم نمي توانم به عمق ماجرا راه بيابم. آدم باهاس حواسش باشد يکهو انحرافي نپيچد و آلوده نشود.
    بعد که ديدم جريان آلودگي اينطوري است زار گريستن بکردمي و بي خيال شدم و رفتم توي افق گم شدم.

نويسنده: پوريا عالمي
   

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود