نانو محک بهبود
آب ،بحران آب ،خشكسالي،آبياري،گياهان،فضاي سبز،نانو محك بهبود

بی آبی فضای سبز در سراب کاشان

آب از دیر باز از اهمیت زیادی برخوردار بوده و بدون هیچ شک و تردید عامل اصلی شکل گیری تمدن ها در اطراف رودخانه ها وجود آب بوده است و در حال حاضر و به ویژه به دنبال گرم شدن جهان بعد از آغاز عصر صنعتی و نیز خشکسالی های پی در پی امروزه حتی آب جنبه ي سیاسی به خود گرفته و علت جنگ در آینده شناخته شده است .ایران نیز از جمله کشور هایی است که با خطر بی آبی مواجه است و در بسیاری از شهر های آن از جمله کاشان با این بحران دست به گریبان است ولی با توجه به همه این مسایل باید تدابیری برای ادمه ی مسیر در تمام جنبه ها اندیشید به عنوان مثال برای تولید هوای سالم و زیبایی محیط های شهری توسعه و ایجاد فضای سبز لازم است کمبود آب یکی از عوامل تاثیر گذار در کاهش فضای سبز شهری می باشد.

مساله ي طراحی و مدیریت فضای سبز در مناطق خشک و کم آب اولین بار توسط بخش آب (دنور)در ایالت کلروداو در دهه 1980 مطرح شد،زیرا که خشکسالی های سخت،بخش آب دنور را مجبور به جیره بندی آب شرب در این منطقه کرده بود،به طوری که مردم نمی توانستند زمین های خود و یا حتی فضای سبز حیاط خود را آبیاری کنند.با این اتفاق فضای سبز شهر کم کم رو به نابودی رفت تا اینکه در این بخش پیشنهاد شد تا از راه­کار هایی استفاده شود که در مصرف آب میزان 30تا 60 درصد صرفه جویی شودو در عین حال فضای سبز رو به نابودی نرود.مدیریت فضای سبز دربحران بی آبی در ایالت متحده آمریکا به روش های متفاوتی تفسیر شدعده ای از آبیاری فضای سبز سر باز زدند تا به یک منظره ي بیابانی رسیدند اما در ایالات کالیفرنیا ،تگزاس و فلورید و کلرادو با اندکی تغییرات در انتخاب نوع گیاهان و سامانه­ ی­ آبیاری فضای سبز با مصرف آب بسیار کم تر داشتند.

خشکسالی بین سال های 1986 تا 1988 و 1998 تا 1999 در امریکا باعث شد تا مدیرت فضای سبز در بی آبی به خوبی اجرا شودو درحال حاضر در تمامی 50 ایالت به خوبی اجرا می شود.

از راه­ کارهایی که در بحران آب می توان برای آبیاری فضای سبز شهری در نظر گرفت جمع آوری و ذخیره­ ی آب باران، استفاده­ ی صحیح از آب با به کارگیری روش صحیح آبیاری  مانند آبیاری تحت فشار  که با تنظیم فشار تخلیه ي آب به میزان مشخص در پای هر درخت یا درختچه  صورت می گیردو مانند آبیاری قطره ای که نیاز به آب کاملا تمیزو بدون آلودگی فیزیکی را دارد نیست و تبخیر آب نیز در این روش به حداقل می رسد. و در آخر توجه به گونه های­ گیاهی مناسب در مناطق کم آب می باشد که بسیار حائز اهمیت است.

 در برخی از شهرهای ایران پژوهش هایی در زمینه ­ی  رشدگیاهان مختلف در مناطق گرم و خشک که مقاوم به خشکی باشند در بخش فضای سبز شهری صورت گرفته است ولی طرحی جامع در این باره در شهر کاشان وجود ندارد در صورتی­ که بخش های مختلفی در این حوزه مشغول به فعالیت هستند و دانش آموختگان دانشگاهی هم چنان جویای کار و نام .   

کلمات کلیدی:آب ،بحران آب ،خشكسالي،آبياري،گياهان،فضاي سبز،نانو محك بهبود

مرضيه صفري

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود