نانو محک بهبود
جشنواره،کسب و کار،نانو محک بهبود

کسب رتبه در جشنواره طرح کسب و کار (سال 1391)

 
شرکت نانو محک بهبود در جشنواره طرح کسب و کار دانشجویان دانشگاه های استان اصفهان حائز رتبه شد(سال1391).

در این جشنواره تیم پژوهشی شرکت نانو محک بهبود از مرکز رشد دانشگاه کاشان شامل دکتر جواد صفری و خانم زهرا حقیقی به دلیل ارائه ی طرح "تولید کربن فعال مورد نیاز صنعت تصفیه با استفاده از مواد دورریز کشاورزی" عنوان سوم را کسب نمود.

جشنواره طرح کسب و کار دانشجویان دانشگاه‌های استان اصفهان همه ساله و با اهدافی چون ترویج فرهنگ ایده پردازی، توسعه تفکر به کارگیری علم و فناوری و آموخته‌های دانشگاهی در راستای تولید ثروت، تشویق در راه اندازی بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد ارتباط بین سرمایه گذاران و صاحبان ایده در جهت تکمیل چرخه ی تبدیل ایده به محصول، توسط مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌شود

 

 

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود