نانو محک بهبود
بحران آب،خشکسالی،کم آبی،تهران،کردوانی،نانو مخک بهبود

بحران در آب خشكسالي در برنامه ريزي!


نويسنده: وحيد اسلام زاده

آب يکي از ارکان اصلي حيات بشري است به طوري که حيات بدون آن براي موجوات زنده به هيچ وجه قابل تصور نيست. خشکسالي به دوره اي از زمان اطلاق مي شود که عرضه رطوبت در آن زمان در سطح مشخص کمتر از حد انتظار شرايط معمول آب و هوايي باشد. ايران تنها کشوري نيست که در سال هاي گذشته با بحران آب درگير است بلکه جهان در حال تجربه بحران آب است. مشخص نيست چرا دولت ها به نظرات کارشناسان توجه اي نمي کنند يا دولت خود را در اين زمينه صاحبنظر مي داند که باز جاي پرسش دارد که چرا برنامه اي براي مديريت بحران آب در کشور ندارد. اگر هم صاحبنظر نمي داند چرا به حرف ها و برنامه ها و توصيه هاي کارشناسان توجه اي نمي کند. اين حرف را پدر کويرشناسي ايران، پرويز کردواني نيز تاييد مي کند: «تهران ديگر آب ندارد و اين موضوع مهم را ۳۰ سال پيش در گفت وگوهاي رسانه اي پيش بيني کرده بودم اما مورد توجه لازم قرار نگرفت. وضعيت آب در کشور بحراني است و بدترين نقطه آن هم تهران است زيرا ديگر آبي در تهران باقي نمانده است و بسياري از نقاط تهران هم آب زيرزميني ندارد.» به راستي اين غفلت 30 ساله را چه کسي بايد پاسخ دهد؟ آيا اين حق مردم نيست که از دولت هاي پيشين تا دولت امروز بپرسند چرا هيچ اقدامي براي حل اين بحران نکرده ايد؟ آيا تنها صرف هشداردادن مديران، رفع تکليف شده و مشکل بحران آبي کشور حل گشته است؟ مديران هشدار دهند، اما چرا نظارتي براي بهينه شدن الگوي مصرف آب در کشور ندارند؟
     تعجب در اين است که با وجود بي آبي در تهران اما ساخت و ساز هم فراوان است. اگر نهادها و سازمان ها و وزارتخانه هاي دولتي الگوي مصرف شان را بهينه کنند و اينکه دولت هشدار را از درون خود شروع کند آيا به نتيجه بهتر و مفيدتري نمي رسيم؟ کدام نهاد يا سازمان يا وزارتخانه دولتي است که خود در مصرف آب صرفه جويي کند که مردم عادي آنها را الگو قرار داده و الگوي مصرف آب شان را بهينه کنند. «10 سال پي درپي خشکسالي داشتيم و ميزان بارش هاي ما به 75 درصد بارش هاي نرمال کاهش پيدا کرد که نشان دهنده تغيير اقليمي است که از شمال آفريقا آغاز شده است.» اين سخن را سرپرست فعلي امور آب و آبفاي وزارت نيرو گفته است. رئيس سابق سازمان حفاظت محيط زيست چندي پيش به نکات مهمي درباره اين موضوع اشاره کرد: «7 شهر ميليوني فعلي از نظر جمعيت در سال 1400 به 19 شهر افزايش خواهد يافت. همچنين ميزان فاضلاب توليدي شهرها و روستاها بالغ بر پنج ميليارد مترمکعب خواهد کرد. با توجه به اين آمار، ضروري است که بهره‎وري در حوزه پساب افزايش يابد و افزايش ارزش افزوده را براي هر واحد آب در دستور کار قرار دهيم؛ همچنين در اجراي طرح هاي ذخيره سازي همزماني و هماهنگي داشته باشيم. بايد سطوح کشاورزي اصلاح، تجهيز و يکپارچه سازي شود، همچنين مديريت مصرف آب کشاورزي بايد در اولويت قرار گيرد.» محمدي زاده با تاکيد بر لزوم اولويت بخشي به روش هاي اعمال مديريت آب و تعيين الگوي درست مصرف اظهار داشت: لازم است در حوزه هاي مرزي و مشترک آب، مهار و کنترل لازم صورت گيرد. با توجه به اين همه گزارش ، آمار و همچنين نظرات کارشناسان که عمق بحران را به روشني براي همگان نشان مي دهد، جا دارد بپرسيم دولت محترم يازدهم چه برنامه مدون و قابل قبولي براي از بين بردن مشکلات و بحران کم آبي دارد؟
    
   

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود