نانو محک بهبود
خشکسالی،بحران آب،کویر،شیراز ،یزد،کشاورزی،برنج کاری،نانو محک بهبود

شيراز و يزد هم ازخط قرمز كم​آبي گذشتند

مسئولان کشور در حوزه منابع آبي در حالي از چندي پيش درباره ورود ايران به مرحله تنش و بحران آب هشدار داده اند که اکنون مسئولان برخي استان ها بويژه استان هايي که در منطقه گرم و خشک قرار دارند، همچون شيراز ، يزد و اصفهان نيز به کمبود شديد منابع آبي خود اذعان کرده و خواستار صرفه جويي در مصرف و تغيير الگوي کشت کشاورزي، به منظور جلوگيري از بحران بي آبي در تابستان شده اند.
    با نزديک شدن ايام تابستان و فصل گرما، گفته مي شود آب شرب شيراز که از سد درودزن تامين مي شود، در صورت نبود مديريت مصرف آب، با چالش جدي روبه رو خواهد شد.
    سد درودزن يکي از منابع اصلي تامين کننده آب شرب شيراز، کشاورزي اراضي پايين دست و حتي درياچه بختگان به شمار مي رود که به گفته مسئولان مربوط، براي آبياري 40 تا 50 هزار هکتار از اراضي کشاورزي پايين دست در نظر گرفته شده است؛ رقمي که اکنون به بيش از 130 هزار هکتار رسيده و در عين حال بايد از آب اين سد براي مصرف شرب و حقابه تالاب بختگان نيز اختصاص يابد.
    اين روزها و با خشکسالي هاي متمادي، وضع آب اين سد نيز رو به بحران گذاشته است و متوليان امر اعتقاد دارند با کاهش چشمگيري که آب سد دارد، اگر آب کشاورزي و شرب مديريت نشود، شيراز در اين بخش با چالش و بحران جدي براي ايام تابستان رو به رو خواهد شد.
    رئيس گروه محيط زيست آب منطقه اي استان فارس درباره بحران آب و چالش هاي آبي در تابستان امسال در شيراز به مهر گفت: سال گذشته ميزان بارندگي از حد متوسط پايين تر بود، به همين دليل خشکسالي طي شش سال آينده نيز تداوم دارد.
    احمدرضايي عيسايي با بيان اين که سد درودزن اکنون حدود 500 ميليون مترمکعب آب دارد، در صورتي که ظرفيت آن از يک ميليارد مترمکعب بيشتر است، افزود: از اين 500 ميليون مترمکعب، معادل 200 ميليون مترمکعب بايد طي يک ماه آينده براي کشاورزي پايين دست درياچه سد درودزن رها شود و فقط 300 ميليون مترمکعب براي پايداري آن باقي مي ماند.
    
    برنج کاري در اين استان معنا ندارد
    عيسايي تاکيد کرد: براي جلوگيري از بحران در درياچه سد، دستگاه هاي ذي ربط بايد در حوزه کشاورزي با تغيير الگوي کشت و ايجاد و ارتقاي آبياري نوين، مصرف آب را به حداقل برسانند تا براي تامين آب شرب مردم با مشکل مواجه نشويم.
    وي با اشاره به اين که بايد هر سال 10 تا 20 درصد از مصرف آب در حوزه کشاورزي کاسته شود، افزود: بايد حجم ذخيره آب بيشتر از مصرف باشد و با توجه به خط دوم انتقال آب درودزن به شيراز بايد آب در پشت سد به ميزان قابل توجهي ذخيره باشد.
    عيسايي با اشاره به اين که از طريق سد دروزدن، آب شرب دو تا سه ميليون نفر در شيراز تامين مي شود، تصريح کرد: اگر در مصرف آب در حوزه کشاورزي تغييراتي ايجاد نشود و آب در حوزه بالادست به ميزان زيادي مصرف شود، از دست دادن آب شرب يک کلانشهر را به همراه دارد، به همين دليل بايد بخشنامه اي ابلاغ و رشد کشاورزي در بالادست و سرحوزه سد ممنوع شود.
    رئيس گروه محيط زيست آب منطقه اي استان فارس با اشاره به اين که اين روند تغذيه گرايي ممکن است به سبز شدن درياچه سد بينجامد، عنوان کرد: اين پديده ممکن است باعث تکرار واقعه تلف شدن دو ميليون ماهي در سد فشافويه تهران براي درودزن نيز شود؛ زيرا اين پديده زماني اتفاق مي افتد که تراکم افزايش يابد و اکسيژن محلول آب به شکل زيادي استفاده شود و در کمتر از چند دقيقه مرگ گسترده ماهي ها روي دهد.
    عيسايي با اشاره به اين که شيلات يک ميليون بچه ماهي و ماهي را پشت سد رها کرده است، افزود: اين در حالي است که قبل از رهاسازي، مطالعاتي درباره اين موضوع صورت نگرفته است.
    وي با بيان اين که طي شش تا هفت سال گذشته، هيچ زماني حجم آب درياچه سد به يک ميليارد متر مکعب نرسيده است، از برنج کاري در استان نيز انتقاد کرد و گفت: در کجا شاهد هستيم که در يک استان بياباني و نيمه خشک، برنج کاري صورت گيرد.به گفته عيسايي، اکنون در بسياري از دشت هاي استان، ترک خوردگي و نشست مشاهده شده که اين موضوع نابودي سفره هاي آب زيرزميني را نيز به همراه دارد.
    
    بحران آب در يزد جدي است
    مديرکل ستاد مديريت بحران استان يزد نيز با بيان اين که وضع بارندگي امسال طبيعي نبوده است و نسبت به سال گذشته شاهد کاهش آب بيشتري خواهيم بود، گفت: کمبود آب در استان يزد جدي است و در مصرف آب بشدت نيازمند فرهنگ سازي هستيم و اين برنامه را امسال از مدارس و رسانه ملي با قوت دنبال مي کنيم.
    به گفته محمدحسين امامي، صرفه جويي مردم و خودداري از مصارف غيرضروري، به مسئولان استان در ساماندهي اين مشکل کمک خواهد کرد.وي در عين حال يادآور شد: راهکار بلندمدت تامين آب، اجراي خطوط انتقال آب از ديگر حوزه هاست که اراده وزارت نيرو، اجراي اين طرح هاست.
    طي روزهاي سه شنبه و چهارشنبه گذشته آب ۹ شهر و روستاهاي زيادي از استان يزد قطع يا با کاهش فشار شديد مواجه شد که البته اين قطعي به بحران آب ارتباط ندارد و به گفته مسئولان مربوط به دليل برخي تعميرات در خط لوله اصلي انتقال آب به يزد صورت گرفته است.
    به دنبال قطعي آب در يزد، مدارس ابتدايي، متوسطه دوره اول و در برخي مناطق متوسطه دوره دوم نيز روز گذشته تعطيل شد.
    به گفته امامي، مديرکل ستاد مديريت بحران استان، اين قطعي آب به دليل مشکلات فني، فرسودگي خط انتقال آب و برخي تعميرات اساسي در حوضچه شماره سه خط انتقال آب به يزد است که موجب قطعي کل آب انتقالي شده است.
    وي در گفت وگو با مهر افزود: آب از سه شنبه گذشته در بسياري از نقاط استان با افت شديد فشار مواجه شده است و در حالي که قرار بود همان روز اين مشکل برطرف شود، روز گذشته مساله حادتر شد که اميدواريم بزودي مشکل قعطي و افت شديد فشار آب برطرف شود.امامي با بيان اين که در برخي ايستگاه هاي خط انتقال آب به دليل فرسودگي لوله ها و نقص فني، به انجام تعميرات قبل از پيک مصرف آب ناچار شديم، تصريح کرد: با بررسي لوله ها متوجه خرابي در برخي شيرهاي ديگر شديم، به همين دليل مشکل آب سه شنبه برطرف نشد.
    وي با تاکيد بر اين که قطعي آب مانند اسفند 91 به دليل بروز خرابکاري در خطوط انتقال نبوده و فقط تعميرات، عامل اصلي قطع آب بوده است، خاطرنشان کرد: اکنون آب انتقالي به طور کامل قطع است و تمام چاه هاي رزور شهر در فاز هستند.
    اين مسئول با تاکيد بر اين که مردم مطمئن باشند که منابع داخلي آب به هيچ وجه آلودگي ندارد و فقط ممکن است کمي طعم آب، با آب انتقالي متفاوت باشد، خاطرنشان کرد: آبي که اکنون از منابع داخلي استفاده مي شود، براي مديريت نياز به کاهش فشار دارد که اين امر سبب شده آب به برخي مناطق داراي شيب و آپارتمان ها نرسد.
    امامي با بيان اين که آمادگي براي استقرار تانکرها در سطح شهر وجود دارد که در صورت نياز، مردم مي توانند از آن استفاده کنند، از مردم خواست تا نهايت صرفه جويي را در مصرف آب داشته باشند تا با بحراني جدي در استان مواجه نشويم.
    همچنين از صبح ديروز برق مناطق گسترده اي از شهر يزد قطع شد که البته با تلاش ماموران برق، برق برخي نواحي وصل شده است.محمدرضا صحتي، مديرعامل شرکت توزيع برق استان يزد، دليل قطعي برق را تعميرات در اين بخش عنوان کرد.
    
    80 درصد کشاورزان اصفهاني کشت نکردند
    در همين حال رئيس کميسيون کشاورزي و صنايع تبديلي اتاق بازرگاني اصفهان نيز به کمبود شديد آب در اين استان اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دليل کمبود آب در اصفهان، حدود 70 تا 80 درصد کشاورزان استان کشت و کاري در اين مدت نداشته اند و ميزان کشت صورت گرفته نيز بسيار ناچيز بوده است.
    مصطفي حجه فروش در گفت وگو با فارس افزود: در برداشت محصولات باغي نيز با کاهش قابل توجه محصولات مواجه بوده ايم و در مجموع کشاورزي اصفهان به دليل کمبود آب خسارات فراواني ديده است.
    وي يادآور شد: برخي کشاورزان قصد دارند محصولاتي مانند پسته و زعفران در زمين هاي خود کشت کنند تا با اين نوع کشت، آب بسيار کمتري مصرف شود و از سوي ديگر مخارج زندگي خود را نيز تامين کنند.
    
    
    

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود