نانو محک بهبود
بانک توسعه ای،اوارق مشارکت،پروژه های احداث،آبفای کشور،نانو محک بهبود

جزئيات تامين مالي طرح هاي آبي کشور

پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو: معاون برنامه ريزي و توسعه آبفاي کشور با اعلام روش هاي اصلي تامين مالي براي اجراي طرح هاي آبي کشور، گفت: فاينانس خارجي و دريافت وام از بانک هاي توسعه اسلامي، توسعه و تجارت اکو و بانک جهاني روش هاي مورد استفاده براي تجهيز منابع مالي طرح هاي آب و فاضلاب کشور است.

    علي اصغر قانع با بيان اينکه در چند سال گذشته، تلاش شده تا از طريق 6 روش اصلي تجهيز منابع مالي و توسعه مشارکت بخش خصوصي، طرح هاي آب و فاضلاب از محل اعتبار غيردولتي تامين بودجه شود گفت: اخذ تسهيلات از بانک هاي توسعه اي، فاينانس، اوراق مشارکت، پروژه هاي احداث، بهره برداري و واگذاري (BOT)، پروژه هاي احداث، تمليك و بهره برداري (BOO ) و بيع متقابل روش هاي اصلي تجهيز منابع مالي طرح هاي آب و فاضلاب بوده است.
    معاون برنامه ريزي و توسعه شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور از واگذاري کامل خدمات و سرمايه گذاري در پروژه هاي آب و فاضلاب به بخش غيردولتي خبر داد و تصريح کرد: اخذ تسهيلات از بانک توسعه اسلامي براي 8 پروژه به ميزان 646 ميليون يورو و 39/60 ميليون دلار، اخذ تسهيلات از بانک جهاني براي 5 پروژه به ميزان 648 ميليون دلار و اخذ تسهيلات از بانک توسعه و تجارت اکو براي دو پروژه به ميزان 975/34 ميليون يورو از فعاليت هاي مهم بخش آب و فاضلاب در استفاده از تسهيلات بانک هاي خارجي بوده است.
    قانع اجراي 6 پروژه بخش آب و فاضلاب از محل فاينانس خارجي را به ميزان 8/6357 ميليون يوآن و 2/39 ميليون يورو، ايجاد 12 پروژه از محل فاينانس داخلي به ميزان 6 تريليون و 872 ميليارد و 500 ميليون ريال و ايجاد 73 پروژه از محل فاينانس جاري به ميزان 3 تريليون و 439 ميليارد و 824 ميليون ريال را از ديگر موارد تجهيز منابع مالي طرح هاي آب و فاضلاب به روش فاينانس اعلام کرد.
    وي تاکيد کرد: در بخش اوراق مشارکت انتشار و فروش 3150 ميليارد ريال اوراق مشارکت (ماده 49 قانون بودجه سال 1390) براي 24 طرح آبرساني، انتشار و فروش 1500 ميليارد ريال اوراق مشارکت (ماده 33 قانون بودجه سال 1391) براي طرح فاضلاب تهران و انتشار 5600 ميليارد ريال اوراق مشارکت (ماده 34 قانون بودجه سال 1391) براي 26 طرح فاضلاب و 16 طرح آبرساني براي طرح هاي آب و فاضلاب انجام شده است.
    
    
   

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود