نانو محک بهبود
آلودگی ،آب تهران،الکترولیز ،آزمایش ،نانو محک بهبود

این فیلم را تا پایان ببینید

این فیلم را تا پایان ببینید

این فیلم آزمایشی درمورد کیفیت آب تهران است که به سرعت در فضای مجازی پخش شد وبسیاری نیز آن را باور کردند محقق با نمایش لجن گرد آمده پیرامون الکترود ها مدعی می شود که به دلیل وجود فاضلاب در آب تهران این آب مسموم و خطرناک است و در پایان ادعا می کند تنها دستگاه تصفیه آب راه حل این مشکل است.


دانلود بخش یک

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود