نانو محک بهبود
قتل عام آگاهانه ماهيان

قتل عام آگاهانه ماهيان

قتل عام اگا هانه  ماهيان در سد فشافويه بر اثر ورد فاضلاب شهر واوان ان هم در استان تهران
جالبه در هفته سلامت دو ميليون قطعه ماهي تلف شود و همه ادعاي رسيدگي به محيط زيست داشته باشند

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود