نانو محک بهبود
سمپوزیوم نانو 93

سمپوزیوم نانو 93

به دنبال برگزاری موفق اولین و دومین همايش نانو مواد و نانو تکنولوژي از سال 1389 تا کنون و با توجه به اهميت موضوع فناوري نانو در حوزه هاي مختلف علم، سمپوزيوم نانو 93 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در تاريخ 24 و 25 ارديبهشت ماه سال 1393 برگزار خواهد گرديد.اميد است اين سمپوزيوم فرصتي را فراهم آورد تا با تبادل يافته هاي علمي و فناوري، قدمي در مسير رشد و توسعه کشور در اين زمينه برداشته شود.شایان ذکر است این سمپوزیوم ویژه کلیه رشته های مرتبط با موضوع فناوری نانو در رشته های علوم، فنی و مهندسی و علوم پزشکی می باشد.

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود