نانو محک بهبود
مسکن مهر،فاضلاب،زباله،نانو،محک،بهبود

مسکن مهر هشتگرد در محاصره فاضلاب!

 

 

تخلیه زباله و جاری شدن فاضلاب محیط زیست ساکنان مسکن مهر شهر جدید هشتگرد در استان البرز را تهدید می کند.
  

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود