نانو محک بهبود
تصفیه فاضلاب, ساخت هیبرید آلی ,معدنی ,فلزات سنگین ,مدل جذب

ساخت هیبرید آلی- معدنی آمینی بر پایه ماده نانو ساختارسیلیسیSBA-15 و استفاده از آن در حذف یون های فلزات سنگین از محلول های آبی

ساخت هیبرید آلی- معدنی آمینی بر پایه ماده نانو ساختارسیلیسیSBA-15 و استفاده از آن در حذف یون های فلزات سنگین از محلول های آبی


دانلود بخش یک

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود