نانو محک بهبود
روز تنوع زيستي،آب،تالاب،زيست بوم ،خشكسالي،تالاب انزلي،زهاب،نانو،محك،بهبود

تنوعی در زیستن در حضور آب

در متن پیام آقای بوکورا به مناسبت روز تنوع زیستی در سال2013 آورده شده "همه ی موجودات زنده اعم از اینکه در خشکی ، در هوا یا در دریا باشند به آب احتیاج دارند.بعضی می توانند بدون نور و بعضی بدون اکسیژن زندگی کنند اما وجود آب برای بقای همه الزامی است" جمله ای بسیار ساده و تامل برانگیز که ارتباط بین تنوع زیستی  و آب را به خوبی نشان داده است.

در این نوشتار به سراغ زیست بومی (اکوسیستمی) به نام تالاب می رویم که نماد حیات و تنوع زیستی در یک منطقه است که متاسفانه در ایران وضعیت مناسبی ندارند. تالاب به کلیه ­ی محیط های باتلاقی،آبگیر یا سیاه آب ، سطوح آبی طبیعی یا مصنوعی،با آب دائمی یا موقت با آب ساکن یا جاری،با آب شیرین یا لب شور و شوربه انضمام نواحی دریایی اطلاق می شود که عمق آن به هنگام جزر و مد کمتر از شش متر نباشد.

با توجه به تعریف تالاب می توان دریافت که زیست بوم(اکوسیستم) پیچیده اطراف این محدوده آبی ایجاد شده نشانه­ ی سلامت و حیات در آن منطقه است.از بین رفت تالاب به عنوان یک سامانه (سیستم) آبی موجب به هم ریختگی ارتباط بین جانوران و گیاهان و موجودات آبزی وخشکی زی می شودو این ارتباط مستقیم بین آب و تنوع زیستی را در یک زیست بوم(اکوسیستم) نشان می دهد.

زنده بودن تالاب به وجود آب بستگی دارد و خالی شدن تالاب از آب در دو حالت بوجود می آید.

-    از ورود آب از قسمت بالادست به تالاب جلوگیری شود که بسیاری از تالاب­های ایران در چنین شرایطی در معرض تهدید قرار گرفتند مثل پریشان ، بختگان، هورالعظیم و شادگان.

-  زمین های پایین دست تالاب ها را زه کشی و آب بدین­ گونه از تالاب خارج شود.به عنوان مثال آب تالاب های آهوچر، شائور در خوزستان و آب تالاب انزلی به همین شکل از تالاب خارج شده و به زمین کشاورزی تبدیل شده است.

در مورد منابع تغذیه کننده تالاب ها فقط کمیت مطرح نیست و کیفیت آب ورودی به تالاب ­ها جای بحث داردبه عنوان مثال آب های وارد شده به تالاب انزلی دارای شیرابه زباله است و یا اینکه زهاب های حاوی کود و سمی که از زمین های کشاورزی اطراف وارد تالاب ها می شود آسیب های فراوانی را به تنوع زیستی منطقه می زند.

مرضیه صفری

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود