نانو محک بهبود
ویژگی,های,پساب,نساجی,،نانو،محك،بهبود

ویژگی های پساب نساجی

مهم ترین اثر نامطلوب پساب های نساجی که به جریان های آب تخلیه می گردد از ناحیه رنگ موجود در این پساب ها است . پساب های نساجی که به طور نسبی مورد تصفیه قرار گرفته باشد ، علاوه بر رنگ محتوی مواد معلق ، روغن ، دترجنت ، مواد آلی و مواد معدنی خواهد بود که در تخلیه به جریان ها هر کدام از عوامل یاد شده مشکلاتی تولید خواهد نمود .

Porter  و Sinder ضمن مطالعه بر روی 30 نمونه رنگ به این نتیجه رسیدند که در پساب های محتوی رنگ نساجی اغلب BOD معرف یک تا 26 درصد COD است و این بدان معنی است که پساب نساجی به راحتی فاضلاب شهری که BOD آن حداقل 50% COD است نمی تواند مورد تصفیه و تجزیه قرار گیرد ، نسبت BOD  به  COD  در صورت استفاده از روش های بیولوژیکی برای تصفیه پساب نساجی باز هم زیادتر می گردد ، بالا بودن BOD و پایین بودن COD پساب تصفیه نشده نمی تواند باعث اکسیژن دهی دریافت کننده پساب تصفیه شده گردد ، اما وجود مواد آلی مقاوم مخصوصا در مواقعی که در پایین دست محل تخلیه آب مورد استفاده آشامیدنی داشته باشد ، دگرگونی شدیدی در کیفیت آب به وجود آورده و چه بسا زندگی آبزیان مثل ماهی را با اشکال مواجه سازد .

مشکلات جریان های دریافت کننده پساب نساجی بیشتر از آنجایی ناشی می شئد که در یک منطقه  کوچکی تعداد زیادی کارخانه نساجی تاسیس می گردد که متاسفانه تمام آن ها پساب خود را به صورت خام یا تصفیه شده نسبی در جریانی که درنزدیک آن تخلیه می کنند ، گاهی اوقات در اکثر مواقع سال 50% از جریان رودخانه را پساب های نساجی تشکیل داده است ، و این خود مشکل استفاده در پایین دست نقطه صنعتی را محدود می سازد .

کیفیت پساب نساجی

از نظر آلودگی در شستشوی پشم به BOD  بین 10000 تا 20000 میلی گرم در لیتر بر میخوریم و در پساب شستشوی پشم همیشه مقدار قابل توجهی چربی و روغن قابل بازیافتی وجود دارد .

در نساجی پنبه پساب ناشی از شستشوی آن مثل پساب پشم شویی از BOD  خیل بالایی برخوردار می باشد ، پساب سایر قسمت های صنایع نساجی آلودگی کمتری در مقایسه با پساب شستشوی مواد اولیه دارد .

در حال حاضر در دنیا 3000 نوع رنگ مختلف تولید می شود که تولیدات سالانه آن 800000 تن است ، رنگ مصرفی در نساجی به حدود 36000 تن در سال بالغ می شود که حدود 10 تا 20% آن پس از مصرف در پساب باقی خواهد ماند .

در مورد درصد تولید BOD  از ناحیه مواد اولیه مصرفی در نساجی ارقام زیر پیشنهاد گردیده است :

صابون و دترجنت         90 درصد

نشاسته و مواد مشابه      57 درصد

رنگ و غیره              30 درصد

به طور کلی BOD پساب نساجی در مصرف الیاف مختلف به قرار زیر است :

پشم                   1200-700 مبلی گرم در لیتر

پنبه                  600-300    میلی گرم در لیتر

الیاف مصنوعی      1300-300 مبلی گرم در لیتر

آلاینده های مهم تولید شده در در فرآیندهای مختلف نساجی

 

نوع فرایند

 

آلاینده های مهم

شستشو

رنگرزی

آبکشی و شستشو

BOD زیاد ، چربی زیاد ، قلیائیت زیاد ، رنگ قهوه ای تیره ، درجه حرارت حدود 115-125 ˚F

اسیدی ، خیلی رنگی ، BOD نهایتا بالا و امکان سمی بودن

BOD زیاد ، چربی زیاد ، درجه حرارت حدود 11-15˚F ، میزان آلودگی فرآیند مربوط به الیاف پشمی                 

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود