نانو محک بهبود
تکنولوژی +تصفیه فاضلاب+کربن فعال+اکسایش شیمیایی+تجزیه بوسیله آب

تکنولوژی های تصفیه فاضلاب

تکنولوژی های تصفیه فاضلاب

تكنولوژي هاي فاضلاب به وسيله مهارت PFPR براي از بين بردن  اجزاء فعال آفت كش ها و ديگر آلوده كننده ها استفاده مي شود . فاضلاب خروجي تصفيه شده ممكن است دوباره در عمليات PFPR استفاده شود و يا ممكن است به رودخانه هاي پذيرنده يا به سوي وسايل تصفيه ) مانند كارهاي تصفيه عمومي
اين قسمت 5 تكنولوژي مقرون به صرفه جهت حذف آفت كش ها و ديگرآلوده كننده ها و آلوده كننده هاي مقدم و همچنين به تكنولوژي هاي ديگر كه به صورت مؤثر فاضلاب PFPR را تصفيه مي كند ، اشاره خواهد شد . تكنولوژي هاي مذكور در اين بخش از طريق وسايل ساخته شده جهت تست آفت كش ها و تست هاي تصفيه پذير EPA مشخص شده
است . به كار بستن اين ها يا كارهائي مانند اين ها ، تكنولوژي ها بدون رس كي در مورد يكفيت محصولات نهائي ، تكنولوژي PFPR مي تواند درصد بيشتري از فاضلاب را دوباره قابل استفاده بكند ) reuse ( . به علاوه با انجام اين تكنولوژي ها ، اين ابزار خواند توانست فاضلاب خروجي را ، هر چند نياز به دفن داشته باشد ، آن را خارج مي كند .


فایل pdf

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود