نانو محک بهبود
نانو لوله های کربنی +کیتوزان+فلزات سنگین+تصفیه آب و فاضلاب +جذب

کارایی نانو لوله های چند جداره اصلاح شده با عامل کیتوزان در حذف فلزات سنگین سرب ،روی کادمیوم از محیطط های آبی

کارایی نانو لوله های چند جداره اصلاح شده با عامل کیتوزان در حذف فلزات سنگین سرب ،روی کادمیوم از محیطط های آبی

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود