نانو محک بهبود
دیپلماسی آب+آب قابل مذاکره +هیرمند +مذاکرات آبی

نشست واکاوی دیپلماسی آب در ایران

خانه آب ايران، در نظر دارد با هدف اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به­ منظور بهبود دانش مديريت بخش آب کشور در راستای حل مسائل و چالش‌های روزافزون این حوزه، اولین نشست از سلسله نشست­های علمی دیپلماسی آب، را با عنوان "واکاوی دیپلماسی آب در ایران"، برگزار نماید.

 

محورهای اصلی نشست:

 • واکاوی مفهوم هیدروپلیتیک
 • وضعیت هیدروپلیتیک در خاورمیانه
 • ارائه تئوری­ها و مفاهیم روز در ادبیات دیپلماسی آب
 • ارزیابی دیپلماسی آب در ایران
 • هیدروهژمونی

سخنرانان:

  دکتر مهدی میرزایی -  فوق دکتری دیپلماسی آب

سرفصل مطالب:

 • تعریف هژمونی
 • تعریف هیدروهژمونی
 • هیدروهژمونی در حوزه­های آبریز
 • هیدروهژمونی در حوزه­های آبریز دجله و فرات
 • تغییرات هیدروهژمونی با سیاست­های منطقه ای

 

دکتر محمدرضا شهبازبگیان - عضو هیأت علمی گروه آمایش سرزمین دانشگاه تربیت مدرس

سرفصل مطالب:

 • واکاوی دانش هیدروپلیتیک و رویکردهای نوین در مطالعات هیدروپلیتیک
 • مدل­های پشتیبان تصمیم در مذاکرات آبی
 • چالشهای دیپلماسی آ ب در ایران
 • مفهوم آب قابل مذاکره
 • تئوری هیدروپلیتیک خودسامان
 • مسئله هیرمند
 • ارزیابی گزینه ­های روی میز ایران در قبال مسئله هیرمند
 • ارتباط بین تاب آوری منابع آب و دیپلماسی آب

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود