نانو محک بهبود
دیپلماسی آب+آب قابل مذاکره +هیرمند +مذاکرات آبی

نشست واکاوی دیپلماسی آب در ایران

خانه آب ايران، در نظر دارد با هدف اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به­ منظور بهبود دانش مديريت بخش آب کشور در راستای حل مسائل و چالش‌های روزافزون این حوزه، اولین نشست از سلسله نشست­های علمی دیپلماسی آب، را با عنوان "واکاوی دیپلماسی آب در ایران"، برگزار نماید.

 

محورهای اصلی نشست:

  • واکاوی مفهوم هیدروپلیتیک
  • وضعیت هیدروپلیتیک در خاورمیانه
  • ارائه تئوری­ها و مفاهیم روز در ادبیات دیپلماسی آب
  • ارزیابی دیپلماسی آب در ایران
  • هیدروهژمونی

سخنرانان:

  دکتر مهدی میرزایی -  فوق دکتری دیپلماسی آب

سرفصل مطالب:

  • تعریف هژمونی
  • تعریف هیدروهژمونی
  • هیدروهژمونی در حوزه­های آبریز
  • هیدروهژمونی در حوزه­های آبریز دجله و فرات
  • تغییرات هیدروهژمونی با سیاست­های منطقه ای

 

دکتر محمدرضا شهبازبگیان - عضو هیأت علمی گروه آمایش سرزمین دانشگاه تربیت مدرس

سرفصل مطالب:

  • واکاوی دانش هیدروپلیتیک و رویکردهای نوین در مطالعات هیدروپلیتیک
  • مدل­های پشتیبان تصمیم در مذاکرات آبی
  • چالشهای دیپلماسی آ ب در ایران
  • مفهوم آب قابل مذاکره
  • تئوری هیدروپلیتیک خودسامان
  • مسئله هیرمند
  • ارزیابی گزینه ­های روی میز ایران در قبال مسئله هیرمند
  • ارتباط بین تاب آوری منابع آب و دیپلماسی آب

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود