نانو محک بهبود

آرشیو-صفحه 45

آب دریای خزر حرکت می کند

1395/12/01

820 بازدید

توسط مدیر

استفاده از پوست موز برای تصفیه آب

1395/12/01

795 بازدید

توسط مدیر

نانو فیلتر برای تصفیه آب

1395/12/01

1016 بازدید

توسط مدیر

آرسنیک‌زدایی از آب آشامیدنی

1395/12/01

650 بازدید

توسط مدیر

کیف خورشیدی تصفیه آب

1395/12/01

820 بازدید

توسط مدیر

آب شیرین کن بسیار ارزان

1395/12/01

694 بازدید

توسط مدیر

توليد موثر تر آب با فناوري نانو

1395/12/01

670 بازدید

توسط مدیر

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود