تصفیه آب و فاضلاب

روش های نوین تصفیه ی آب و فاضلاب شرکت نانو محک بهبود

امتیاز کاربران

ارائه ی مشاوره در ارتباط با سامانه های تصفیه ی آب و فاضلاب

ارائه ی روش های جدید برای تصفیه ی فاضلاب صنایع آلاینده ی محیط زیست

انجام آزمایش های آب و فاضلاب

مطالعه ی امکان سنجی و تشخیص نوع فرایند تصفیه

رفع کمبود های موجود در تصفیه خانه های آب و فاضلاب

بررسی میزان آلودگی پساب تولید ماشین آلات چاپ

(روش های جدید برای تصفیه ی فاضلاب )

مهمترین فعالیت های شرکت نانو محک بهبود

ارائه ی مشاوره به صنایع گوناگون در ارتباط با سامانه های تصفیه ی آب و فاضلاب. ارائه ی روش های جدید برای تصفیه ی فاضلاب صنایع آلاینده ی محیط زیست. انجام آزمایش های آب و فاضلاب برای تشخیص و رفع مشکلات موجود در تصفیه ی آب و فاضلاب. مطالعه ی امکان سنجی و تشخیص نوع فرایند تصفیه به ویژه در بخش صنعت. رفع کمبود های موجود در تصفیه خانه های آب و فاضلاب. بررسی میزان آلودگی پساب تولید ماشین آلات چاپ و تکمیل واحد کارخانه های ریسندگی و بافندگی.

سامانه تصفیه ی آب و فاضلاب آب و فاضلاب تصفیه آب در آنسوی مرزها تصفیه خانه آب و فاضلاب پساب پسماند شیمیایی


سامانه تصفیه ی آب و فاضلاب

آب و فاضلاب

تصفیه آب در آنسوی مرزها

تصفیه خانه آب و فاضلاب

پساب

پسماند شیمیایی


Copyright © 2018, Allright resereved